زن ناشزه بعد از چند سال می‌تواند طلاق بگیرد؟

ناشزه به حساب آمدن زن هیچ ربطی به درخواست طلاق از جانب وی نداشته و به موجب قانون ایران که از موازین فقهی گرفته شده است، اگر زنی از همسر خود تمکین نکند، ممکن است درصورت وجود شرایطی ناشزه محسوب گردد.

درخواست طلاق ربطی به ناشزه بودن یا نبودن زن ندارد و زن اگر دلایلی داشته باشد می‌تواند بر مبنای آن دادخواست طلاق خود را ثبت کند. در ادامه این مقاله، مطالبی درباره اینکه زن در چه شرایطی ناشزه می‌شود و زن ناشزه بعد از چند سال می‌تواند طلاق بگیرد بیان خواهیم کرد. توصیه ما این است که مطالعه این مطلب مفید را از دست ندهید و تا پایان با ما همراه باشید. همچنین هر سوال یا نظری در این زمینه داشتید می‌توانید برای ما کامنت بگذارید.

ایدز |ایران

زن ناشزه کیست؟

زن و مرد پس از جاری شدن عقد ازدواج و ایجاد زوجیت میان آنها تعهداتی در برابر یکدیگر پیدا می‌کنند که باید به آن عمل نمایند. همچنین ممکن است آنها پیمان‌هایی با یکدیگر ببندند که در این صورت ملزم به انجام دادن و عمل کردن به آنها هم هستند و باید بر پایه عقد ازدواج شروع به زندگی مشترک و ساختن بنیان و کیان زندگی نمایند.

وکیل خوب اصفهان این موضوع را به ما یادآوری میکند که زن بعد از جاری شدن عقد ازدواج و رسمیت پیدا کردن ازدواج با همسر خود مالک مهریه می‌گردد و همچنین مرد مکلف به پرداخت نفقه بوده و این حق به زن داده شده است که از زمان جاری شدن عقد نسبت به مطالبه آن اقدام نماید. زن نیز در مقابل ملزم به تمکین عام و خاص و همینطور برطرف ساختن نیازهای جنسی مرد و برقراری رابطه زناشویی در برابر همسر خود گردیده است.

از نظر اخلاقی نیز زن و مرد مکلف می‌باشند، همانگونه که ماده 1103 قانون مدنی اشاره میکند زوجین باید در برابر یکدیگر حسن معاشرت و اخلاق پسندیده داشته باشند و بر این اساس به منظور حفظ بنیان مقدس خانواده کوشا باشند.

همانگونه که مرد در برابر زن ملزم به فراهم ساختن رفاه که در ماده 1107 قانون مدنی بیان شده، است، زن نیز درمقابل موظف به برطرف ساختن نیازهای جسمی و روحی زوج خواهد بود. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی در مورد ترک زندگی مشترک توسط زن را دارید می‌توانید با وکیل متخصص در امور خانواده در اصفهان  مشاوره نمایید.

تمکین به چه معناست؟

در مطالب فوق توضیح داده شد که پس از جاری شدن عقد ازدواج زن و مرد در برابر یکدیگر وظایفی پیدا می‌کنند که از جمله این وظایف تمکین است. در لغت تمکین به معنی فرمان بردن است.

انواع تمکین

تمکین بر دو نوع می‌باشد:

تمکین عام: تمکین به معنای عام به منظور تمامی وظایفی است که قانونگذار به طور صریح و ضمنی بر ذمه هر کدام از زوجین قرار داده است و زوجین مکلف هستند که قانون را رعایت کنند.

تمکین خاص: تمکین در معنای خاص به منظور همان تکالیف زناشویی است که زن و شوهر در برابر یکدیگر خواهند داشت و ملزم هستند که به جهت برطرف کردن نیازهای یکدیگر رابطه جنسی برقرار کنند جز اینکه یکی از زوجین به دلیل عذر موجهی قادر به برطرف نمودن نیاز طرف مقابل خود نباشد.

شرایط ناشزه شدن زن چیست؟

به این خاطر که در پاره‌ای از موارد همه چیز مطابق با قاعده و قانون خود جلو نمی‌رود، امکان دارد زوجه از ایفای تکالیف خود خودداری نماید و از تکلیف تمکین همسر شانه خالی کند. بنابراین مرد حق دارد به الزام زوجه به منظور تمکین عام و خاص اقدام کند. که در شرایطی که زن با ترک کردن منزل مشترک به عدم تبعیت از همسر خود اقدام کند، سپس مرد باید این مورد را در دادگاه چه به کمک یک وکیل طلاق در اصفهان یا هر شهر دیگری و چه به تنهایی اثبات کند، به این ترتیب زوجه با صدور حکم در قالب الزام به تمکین از زوج مکلف به اجرای حکم قانون خواهد بود که در شرایطی که از حکم قانون عدم تبعیت کند زن ناشزه محسوب گردیده و تبعاتی را برای وی به همراه خواهد داشت.

ایدز |ایران

چند مورد از شرایط مجاز برای عدم تمکین از سوی زن

  1. از جمله این موارد که در ماده 1115 قانون مدنی اشاره شده است این بوده که در صورتی که حضور زن و مرد در یک منزل متضمن ترس و ضرر جانی و یا مالی و یا آبرو برای زوجه باشد زن حق دارد با رجوع به دادگاه و کسب اجازه از قاضی منزل مستقل اختیار نماید که در این شرایط زن مستحق نفقه نیز خواهد بود.
  2. بر اساس ماده 1127 قانون مدنی: «هر گاه مرد بعد از عقد نکاح به امراض مقاربتی مبتلا شود زن می تواند از تمکین نمودن به همسر خود امتناع کند و با توجه به صراحت قانون این ترک تمکین مانع حق نفقه برای زن نیست.» در مورد بیماری‌های مقاربتی باید به بیماری ایدز اشاره داشت که با برقراری رابطه جنسی قابل سرایت خواهد بود.
  3. یکی دیگر از موارد جواز عدم تمکین زوجه در ماده 1114 قانون مدنی مقرر شده است که: «زن موظف به زندگی در محل و مسکنی است که مرد برای او تعیین می کند مگر آنکه تعیین محل زندگی و مسکن برای زن شرط شده باشد که در این صورت زن می‌تواند محل زندگی را تعیین کند در این مورد اگر زن در منزلی که شوهر تعیین نموده حاضر نشود و تمکین نکند ناشزه محسوب نمی‌شود.»
  4. از دیگر موارد جواز عدم تمکین زوجه نسبت به همسر خود مبتلا شدن زوجه به بیماری‌های مقاربتی و مسری که با وجود برقراری رابطه زناشویی مرد را هم مبتلا خواهد کرد. از جمله بیماری ایدز و یا بیماری کرونا که هر دو امکان دارند کشنده باشد. قَرَن هم مشمول این قاعده می‌باشد که در این مورد نیز با وجود عدم تمکین، زوجه باز هم مستحق نفقه خواهد بود و زن را ناشزه.
  5. بر اساس ماده 1085 زوجه حق دارد تا موقعی که مهریه وی پرداخت نشده است از انجام تکالیف خود سر باز زند البته این در حالتی است که باکره باشد و پس از عقد ازدواج هم تمکین خاص نکرده باشد. در این خصوص زوجه می‌بایست از حق حبس خود بهره برده و تا موقعی که مهریه را دریافت نکرده است تمکین نکند این مورد نیز مسقط حق نفقه برای زن نمی‌باشد.
  6. زوجه در مواردی که در حال انجام فرایض شرعی از جمله نماز و روزه می‌باشد هم از انجام رابطه جنسی معاف بوده و مرد حق ندارد وی را مجبور به برقراری رابطه نماید.

عواقب ناشزه محسوب شدن زوجه

ماده 1108 قانون مدنی در مورد عواقب ناشزه شدن زن حکم کرده است: «هرگاه زن بدون عذر موجه و مانع مشروع از وظایف زناشویی خود امتناع ورزد مستحق نفقه نخواهد بود.»

بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در شرایطی زوحه ناشزه محسوب گردیده باشد، مرد این حق را دارد که مجوز ازدواج مجدد را از دادگاه خانواده درخواست کند.

زن ناشزه بعد از چند سال می‌تواند طلاق بگیرد؟

اما سوال اصلی که وکیل خانواده در اصفهان تصمیم دارد در این قسمت از مقاله به آن جواب دهد این است که زن ناشزه پس از گذشت چندسال می‌تواند طلاق بگیرد؟

درخواست طلاق از سوی زنی که ناشزه به حساب می‌آید هیچ مانعی ندارد و زوجه خواهد توانست با ثابت نمودن شرایطی که در قانون برای وی پیش بینی شده است درخواست طلاق دهد. ولی اگر زن به حکم دادگاه ناشزه محسوب شده و طلاق صورت بگیرد، دیگر به وی در مدت عده طلاق، نفقه تعلق نخواهد گرفت. علاوه بر این مهریه زن ناشزه قابل مطالبه بوده و ناشزه محسوب شدن زن هیچ ربطی به وصول مهریه وی نخواهد داشت.

در صورتی که ناشزه بودن زن اثبات گردد و تکلیف مهریه وی نیز مشخص گردد، ممکن است سبب تسریع فرآیند طلاق شود. با همه این تفاسیر مرد حق طلاق داشته و هر موقع که قصد کند می‌تواند همسر خویش را طلاق دهد. در صورتی که تکلیف مهریه و نفقه مشخص شود، می‌توان روند کوتاه‌تری را جهت طلاق سپری کرد.

دلایل ناموجه عدم تمکین زن برای اقدام به طلاق

در این خصوص نوع طلاق از جانب زن دارای اهمیت است. چنانچه عدم تمکین دلیلی بر عسر و حرج باشد، مسئله ساز خواهد شد. چرا که تا زمانی که زوجه ناشزه باشد، عسر و حرجی به وی وارد نمی‌باشد. اثبات این موضوع نیز کار دشواری است. اما عدم تمکین زوجه ارتباطی به طلاق خلع ندارد. زن حق دارد حتی در صورت اثبات عدم تمکین از حق طلاق خلع بهره‌گیری نماید.

عدم تمکین ناموجه زوجه او را از یک‌سری حق و حقوقش محروم می‌سازد. به طور مثال به زن ناشزه نفقه تعلق نخواهد گرفت. ولی مهریه همچنان به وی تعلق می‌گیرد. وکیل خوب به جهت طلاق از جانب زن می‌تواند روش‌های قانونی را برای گذراندن این مسیر به وی نشان دهد. بهتر است قبل از هراقدامی با وکیل طلاق در اصهان مشورت کرد.

جمع بندی

در مطالب فوق به توضیح داده شد که درخواست طلاق از سوی زنی که ناشزه به حساب می‌آید هیچ مانعی ندارد و زوجه خواهد توانست با ثابت نمودن شرایطی که در قانون برای وی پیش بینی شده است درخواست طلاق دهد. ولی چنانچه زن ناشزه محسوب گردد و طلاق نیز صورت بگیرد دیگر به وی در مدت عده طلاق،  نفقه تعلق نخواهد گرفت. علاوه بر این مهریه زنی که در مدت طلاق ناشزه به شمار می‌رود قابل مطالبه بوده و ناشزه محسوب شدن زن هیچ ربطی به وصول مهریه وی نخواهد داشت.

سوالات متداول

  • آیا زن ناشزه می‌تواند طلاق بگیرد؟

وکیل اصفهان پاسخ می‌دهد در صورتی که زن با دلایل موجه و مشروع تمکین نکند و همچنین دلیل موجهی برای طلاق از شوهر ارائه دهد دادگاه می‌تواند حکم به طلاق صادر نماید.

  • زن ناشزه می‌تواند درخواست طلاق عسر و حرج کند؟

زن زمانی می‌تواند درخواست طلاق بر مبنای عسروحرج بدهد که یکی از مصادیق آن را در دادگاه ثابت کند. معمولا اگر زن بدون دلیل موجهی تمکین نکرده باشد درخواست عسر و حرج از طرف وی پذیرفته نمی‌گردد و یا خیلی سخت مورد قبول قرار می‌گیرد.

  • زن ناشزه می‌تواند از حق طلاق خلع استفاده کند؟

عدم تمکین زن موجب از بین رفتن حق طلاق خلع از طرف زن نشده و تنها زن می‌بایست با پرداخت مالی به شوهر وی را راضی به طلاق دادن کند.

خبرهای کسب و کار

علاقمند به جدیدترین مقالات روز کسب و کارها در ایران و جهان با رویکرد علمی و فرهنگی، علاقمند به فناوری های روز و حمایت از پلتفرمهای جدید که خدماتی به مردم جهت رفاه و آسایش آنها میدهد.
دکمه بازگشت به بالا