هرس درخت انگور پاچراغی

پرورش انگور در سیستم پاچراغی، بوته های انگور که یکی از بهترین شیوه های تولید انگور هست با تنه ای ایستاده و البته با کمک قیم تربیت می شوند.
روش پاچراغی با هرس کوتاه معمولا درمناطق کم آب و دیم استفاده می شود. همچنین برای آگاهی از نهال گردو کلیک کنید.

تصاویر هرس درخت انگور |درخت

به گفته گردو میاندوآب پالیز فاصله بوته ها از هم دیگر یک متر ونیم(1/5) تا دومترو نیم(2/5) و فاصله ردیف های کشت ۲ الی ٣ متر و موها به صورت ایستاده قرار میگیرند.

مراحل پرورش انگور در سیستم پاچراغی:

سال اول کشت

1- درپایان سال اول بعد کاشت دوشاخه یا بازو به وجود می آید، شاخه قوی تر را نگه داشته و شاخه ضعیف را از ته قطع میکنیم.

سال دوم کشت
2-
شاخه قوی را از بالای دو جوانه هرس میکنیم.

و در طول تابستان سال دوم از دو شاخه تولید شده شاخه ضعیف حذف و شاخه قوی که تنه مو را تشکیل خواهد داد.

از ارتفاع 50 تا 150سانتی متری قطع و با نصب قیم نگهداری میشود.

3- در پایان رشد سال سوم که تنه مو دارای دو شاخه اصلی می باشد

هر کدام را از بالای جوانه دوم هرس میکنیم (به صورت هرس کوتاه spur pruning) و مابقی جوانه ها و پاجوش ها هم حذف میشوند.

4- در سال چهارم تنه مو حداقل دارای چهار شاخه خواهد بود.

که سه تای آنها افقی و نزدیک به تنه می باشند را نگه میداریم و بقیه حذف میشوند.

و در پایان سال چهارم در انتهای مو 2 الی 3 جوانه باقی گذاشته و بقیه را هرس و حذف میکنیم.

5- در سال پنجم تنها درخت مو دارای سه بازو یا چهار بازوی اصلی و هر بازوی اصلی به طول 15 تا 35سانتی متر هست و هر کدام از بازوها حداقل 6 شاخه بارده خواهند داشت و هرس باردهی آنها انجام میشود.

6- در اواخر سال پنجم فرم پاچراغی تکمیل شده و تنه قوی شده و بوته اصلی بدون قیم ثابت می ماند.

 

دکمه بازگشت به بالا