فراهم شدن شرایط اشتغالزایی مطلوب با استفاده از استخرهای دو منظوره در لرستان

این پست از سایت سایت اطلاع رسانی بیگ نیوز برگرفته از سایت ” www.khabaronline.ir ” در مورد مقاله ” فراهم شدن شرایط اشتغالزایی مطلوب با استفاده از استخرهای دو منظوره در لرستان ” ارائه شده است، در صورتی که محتوای این پست مورد توجه تان واقع شده است به دسته بندی مربوطه مراجعه نمایید.

به گزارش بیگ نیوز لرستان ، سید عماد شاهرخی تصریح کرد: یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی استفاده از استخرهای دومنظوره است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به استفاده دو منظوره از استخرهای آب در مزارع کشاورزی اشاره کرد و گفت: لازم است تا از استخرهای موجود به صورت دو منظوره استفاده شود به گونه ای که از استخر آب آبیاری می توان ماهی را نیز پرورش داد و به بهترین درآمد رسید.

شاهرخی بر ضرورت استفاده از استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش آبزیان تاکید کرد و گفت: این رویکرد سبب ایجاد اشتغال مولد ، توسعه آبزیان پرورشی و بهبود کیفیت خاک کشاورزی خواهد شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح؛ یک کار ترویجی و تولیدی انجام می شود که تاثیر بسزایی در اشتغال و تولید استان خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اضافه کرد: از آنجایی که این استان دارای ظرفیت مطلوب در حوزه آبزی پروری است لازم است، در این راستا اطلاع رسانی و فرهنگ سازی های لازم صورت گیرد و کشاورزان به این سمت سوق داده شوند تا بهره وری ارتقا یابد.

شاهرخی در بخش دیگری از صحبت هایش به شرایط اشتغالزایی در این طرح گریزی زد و گفت: با 6 میلیارد تومان سرمایه گذاری در طی دوره 5 ساله برای 400 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: با هم افزایی و با توجه به ظرفیت های استان در حوزه آبزی پروری و… در استفاده از استخرهای دومنظوره ، لرستان می تواند یکی از استانهای پیشرو در این طرح باشد.

وی تصریح کرد: برای اجرای ذاین طرح بایستی اصول امنیتی زیستی در مزارع پرورش ماهی بررسی شود و آب مورد نیاز برای آنها تامین گردد. در بحث بیماری های مزارع کوچک مقیاس پرورش ماهی نیز پایش و نظارت های لازم صورت گیرد.

شاهرخی گفت: واحدهای پرورش ماهی کوچک مقیاس و استخرهای چند منظوره ساماندهی شوند. همچنین در راستای صدور پروانه و گواهی حمل نیز تسریع وجود داشته باشد.

۴۶

دکمه بازگشت به بالا