ارث زن از شوهر در قانون جدید

بررسی قانون جدید ارث زن از شوهر

قانون جدید ارث زن از شوهر یکی از قانون‌های است که رعایت آن در هنگام تقسیم بندی ارث جزو موضوعات بسیار مهم محسوب می‌شود. تقسیم و اعطای ارث زن از مرد به چند مورد وابسته است که براساس آن‌ها می‌توان میزان ارثیه هرکس را تعیین کرد و تحویل داد. این موارد عبارتند از:

 • آیا زن و مرد فرزندی دارند؟
 • آیا زن و مرد دارای فرزند نیستند؟
 • مرد دارای یک زن بوده یا چندین زن دارد؟
 • هر یک از زن‌های او به صورت دائم هستند یا موقت؟
 • آیا زن و مرد قبل از فوت مرد از یکدیگر طلاق گرفته‌اند یا خیر؟

با پاسخ این سوالات از مشاوران صدای وکیل می‌توان مطابق با قانون جدید ارث زن از شوهر پیش رفت و ارث را بین وراث تقسیم کرد.

ارث |پول

ارثیه زن از شوهر

به گفته وکیل شبانه روزی رایگان ارثیه زن از شوهر خود، در صورتی که ازدواج آن‌ ها دائمی بوده باشد درست بوده و مطابق با قانون جدید ارث زن از شوهر، میزان ارثی به زن خواهد رسید. ولی مسئله مهم این است که میزان ارث براساس تعداد زنان و تعداد فرزندان مرد متغیر بوده و تفاوت‌هایی خواهد داشت. باید بدانید که برخورداری و عدم برخورداری از فرزند در تقسیم بندی ارث مهم بوده و نقش بسزایی در آن دارد. قانون ارث جدید سبب شده تا تغییراتی در نحوه تقسیم ارث به وجود بیاید. در ادامه به چگونگی تقسیم ارث در قانون جدید ارث زن از مرد می‌پردازیم.

در صورتی که زن و شوهر فرزند داشته باشند، ارث زن به شکل ذیل خواهد بود:

 • زمانی که یک زن و شوهر فرزند داشته باشند، در این حال ارث زن یک هشتم اموال مرد بوده و بقیه اموال نیز بین سایر افراد ورثه تقسیم خواهد شد.

در صورتی که زن و شوهر فرزند نداشته باشند، ارث زن به شکل ذیل خواهد بود:

 • زمانی که یک زن و شوهر فرزند نداشته باشند، در این حال ارث زن از یک چهارم ترکه مرد خواهد بود. پس از تقسیم بندی ارث زن بقیه اموال مرد نیز بین سایرین تقسیم بندی می‌شود.

قانون جدید ارث زن از شوهر به این ترتیب بوده و ارث مرد نیز به این شکل بین وراث تقسیم خواهد شد. قانون جدید ارث زن از شوهر با ورود خود به عرصه قانونی سبب شد تا بحث‌های کم‌تری راجع به ارث در دادگاه‌ها مطرح شود.

ارث هر زنی از شوهر خود شامل چه اموالی می‌ شود؟

طبق قانون جدید ارث زن از شوهر، می‌توان گفت که زن از شوهر خود ارث می‌برد و نحوه و میزان آن متغیر بوده و تفاوت‌هایی دارد. قانون جدید ارث زن از شوهر سبب شده تا قانون جدیدی برای تقسیم ارث به وجود بیاید. این قانون بیان داشته که زن قادر است تا از تمامی اموال منقول شوهر به میزان تعیین شده ارث ببرد.

ولی برای تقسیم اموال غیرمنقول در کانون وکلای آمریکا باید صبر داشته باشد تا این نوع اموال اعم از منزل، زمین و… به فروش رفته و سپس سهم خود را به شکل پولی دریافت کند. در واقع می‌توان گفت که زن از اموال غیر منقول شوهر ارثی نمی‌برد ولی در اصل از پول آن‌ها سهم خود را دریافت می‌کند.

در صورتی که ازدواج زن و مرد موقت بوده باشد، زن از شوهر ارثی نخواهد برد مگر در جزئی از مسائل این اتفاق خواهد افتاد و زن از شوهرش ارث خواهد برد. باید بدانید حتی اگر زن و شوهر در بند صیغه نامه خود ذکر کرده باشند که پس از فوت از یکدیگر ارث خواهند برد نیز اثری نخواهد داشت و زن جزو وراث مرد به حساب نخواهد آمد؛ در این صورت هیچ‌گونه ارثی به زن نمی‌رسد.

ولی روشی وجود دارد که در آن زن قادر است تا ارث خود را از همسرش بگیرد. آن هم زمانی ممکن خواهد شد که مرد وصیت نامه‌ای نوشته و با اختیار و دلخواه خود یک سوم یا کم‌تر از کل اموال خود را در وصیت نامه به زنش بدهد. در این صورت است که زن موقت نیز همانند زن دائم از شوهر خود ارث می‌برد.

در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر طلاق گرفته باشند، ارث زن به چه شکلی خواهد بود؟

طلاق به پایان رساننده رابطه و ارتباط زن و مرد بوده که پس از آن هیچ زن و مردی دیگر با یکدیگر ارتباط نداشته و هیچ‌گونه حقی نسبت به یکدیگر ندارند. ولی باید بدانید که مسئله ارث جدا بوده و ماجرایی جداگانه دارد. پس از طلاق زن و شوهر، تقسیم بندی ارث در قانون جدید ارث زن از شوهر دو نوع بوده که هر یک از آن‌ها مبحث جدایی هستند. در ادامه به بررسی این دو نوع ارث بندی می‌پردازیم:

 1. در صورتی که مردی همسرش را طلاق داده و نوع طلاق نیز رجعی بوده باشد، اگر مرد در دوران عده زن که پس از طلاق وارد آن شده فوت کند، طبق ماده 943 قانون مدنی زن از تمامی اموال شوهر خود ارث خواهد برد.
 2. در صورتی که مردی همسرش را طلاق بائن داده باشد، زن در دوران عده خود هیچ‌ گونه حقی نسبت به مرد نخواهد داشت. باید بدانید اگر مرد در دوران عده زن خود که پس از طلاق وارد آن شده، فوت کرده باشد زن هیچ حق و ارثی از شوهر خود نخواهد برد.

در صورت داشتن هرگونه سوال یا مسئله‌ای راجع به قانون جدید ارث زن از شوهر می‌توانید از وکیل حقوقی و  مشورت گرفته و نسبت به برطرف و حل نمودن آن‌ها اقدام نمایید.

ارث مرد از زن

ارث مرد از زن نیز یکی دیگر از نوع‌های ارث بوده که در این حالت مرد در صورت فوت زن خود از او اموالی به ارث می‌برد. ارث مرد از زن نیز همانند ارث زن از مرد شرایطی دارد که در صورت برقرار بودن این شرایط ارث مرد اعطا خواهد شد. باید بدانید اگر مرد و زنی دارای فرزند بوده باشند و زن فوت کرده باشد، میزان ارث مرد از زن از تمامی اموال باقی مانده یک چهارم خواهد بود. ولی در صورتی که این زن و مرد فرزندی نداشته باشند، میزان ارث مرد از زن یک دوم خواهد بود.

میزان ارث سایر زنان به غیر از زن اول مرد به چه شکلی خواهد بود؟

در صورتی که مرد زن دوم یا سوم و… گرفته باشد، نوع ازدواج آن‌ ها در تقسیم بندی ارث بسیار مهم است. این ازدواج ممکن است دائمی یا موقت بوده باشد که شرایط هر یک از این دو با یکدیگر متفاوت است. باید بدانید اگر نوع ازدواج آن‌ها دائم بوده باشد، در این حالت این زن دوم نیز همانند زن اول قانونی بوده و به شکل زن اول ارث خواهد برد.

نکته: در ازدواج دائم هیچ فرقی ندارد که زن چندم مرد بوده باشد، مهم این است که زن قانونی و دائمی است و به تمامی زنان دائمی مرد به یک میزان ارث خواهد رسید.

سهم الارث دختر و پسر

باید بدانید که برای تقسیم سهم الارث دختر و پسر خانواده چندین شرط وجود دارد که در هر کدام از آن‌ ها میزان سهم الارث دختر و پسر با یکدیگر متفاوت است. در ماده 907 قانون مدنی، هر یک از شرایط تقسیم ارث میان فرزندان تعیین شده است که می‌توانید از آن نیز کمک بگیرید. در قانون ارث جدید ذکر شده است که سهم الارث دختر و پسر مساوی نبوده و از قدیم و ندیم نیز سهم هر کدام از آن‌ ها متفاوت بوده است. از شرایط تقسیم بندی سهم فرزند دختر و فرزند پسر در قانون ارث جدید می‌توان به عبارات ذیل اشاره کرد:

 1. در صورتی که فرزند فرد متوفی یا دختر یا پسر بوده باشد، تمامی اموال او به آن دختر یا پسر خواهد رسید.
 2. اگر متوفی دارای فرزندان دختر و پسر گوناگون و زیادی بوده باشد، در صورتی که تمامی آن‌ها پسر یا دختر باشند که کل اموال به صورت مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد. ولی اگر چندین پسر و چندین دختر باشد، باید بدانید که فرزند پسر دو برابر فرزند دختر سهم می‌برد.

به این شکل خواهید توانست تا سهم الارث دختر و پسر را تقسیم کرده و به آن‌ ها بدهید.

چه زمانی زن از همسر خود ارثی نخواهد برد؟

باید بدانید که شرایطی در قانون جدید ارث زن از شوهر وجود دارد که در این حالت‌ها زن به هیچ‌ وجه ارثی از مرد خود نمی‌برد و در واقع جزو وراث مرد به حساب نمی‌آید. این شرایط خاص بوده و کم‌تر دیده می‌شود. به صورت کلی دو حالت برای ارث نبردن زن از شوهرش در قانون جدید ارث زن از شوهر وجود دارد که این دو حالت عبارتند از:

 1. اولین حالت عدم لعان می‌باشد. یعنی اینکه مرد خیانت زنش را دیده و قسم بخورد که زنش با کسی دیگر به او خیانت کرده و به این سبب از یکدیگر طلاق بگیرند.
 2. دومین حالت نیز به این شکل است که زن همسر خود را به قتل نرسانده و نکشته باشد.

در هر دوی این حالات طبق قانون جدید ارث زن از شوهر، زن جزو وراث مرد نبوده و هیچ  سهم الارثی از مرد خود نخواهد برد.

امتناع وراث از پرداخت ارثیه زن

در بسیاری از پرونده‌ها دیده شده که مرد وراث زیادی داشته و آن‌ها از پرداخت پول اموال غیرمنقول به زن خودداری کرده‌اند و سهم او را به نام خود زدند. در واقع این کار غلط بوده و هر فرد سهمی از ارث دارد که قانونی و حلال است. در قانون جدید ارث زن از شوهر به این شکل آورده شده که یک هشتم یا یک چهارم از اموال منقول و سهمی از پول اموال غیرمنقول دارد. در صورتی که وراث از دادن سهم او امتناع کنند، زن قادر است تا با شکایت خود از آن‌ ها، سهم خود را استیفا کند. به این طریق زن قادر خواهد باشد با استفاده از قانون ارث جدید، ارثیه خود را از وراث پس بگیرد.

قانون جدید ارث زن از شوهر چیست و شامل چه اموالی می شود؟

ارث زن از شوهر، موضوع اصلی این مقاله است که به آن پرداخته ایم. سهم الارث زن، بنا به شرایط، میتواند متفاوت باشد و قانون جدید سهم الارث زن از شوهر هم به این موارد میپردازد که در ادامه با آن آشنا خواهید شد. در این مقاله با مطالبی پیرامون این موضوع روبرو خواهید شد از قبیل: سهم الارث زن در صورت رابطه خویشاوندی زن و شوهر قبل از ازدواج، سهم الارث زن از شوهر خود بعد از طلاق، زن بعد از فوت شوهر از چه اموالی بعنوان ارث، سهم می برد و ….

مواردی که در محاسبه ارث وجود دارد و باید به آنها پرداخته شود، معمولا دقیق است و نیاز به شناخت کافی از مسائل قانونی دارد لذا به شما پیشنهاد میکنیم که در چنین اموری حتما از یک وکیل پایه یک دادگستری متبحر، مشاوره حقوقی دریافت کنید. گروه وکلای صدای وکیل با در اختیار داشتن کادر حقوقی مجرب، آمادگی هر گونه مشاوره حقوقی رایگان به شما عزیزان را دارد. پس برای هر نوع مشاوره حقوقی تلفنی یا حتی حضوری با ما تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی ارث زن از شوهر

مباحث ارث و مقادیر سهم الارث به جهت تکرری که در جامعه دارد، تقریبا بر کسی پوشیده نیست و اغلب مردم در حد میزان مقادیر ارث با مباحث ارث آشنایی دارند اما ارث تنها به همین موارد محدود نمی شود و نحوه محاسبه آن مخصوصا زمانی که تعداد وراث بالاست با پیچیدگی خاصی همراه است که این امر از افراد عادی ساخته نیست و نیازمند دانش و تجربه حقوقی کافی در این زمینه می باشد.

ریشه بسیاری از اختلافات ارثی نیز ریشه در عدم محاسبه صحیح و عدم آگاهی نسبت به جزئیات ارث دارد، از این رو توصیه می شود که پیش از هر اقدامی که سبب اختلاف و درگیری فی مابین وراث گردد، مشاوره حقوقی با وکلا و کارشناسان را در اولویت قرار دهید. سهم الارث زن نیز با توجه به نوع عقد، تعداد فرزندان،مطلقه بودن زن و… بسیار بحث بر انگیز و حائز اهمیت است و اغلب ریشه بسیاری از مشکلات در ارث می گردد. گروه وکلای صدای وکیل با دارا بودن کادر تخصصی خود آماده مشاوره حقوقی ارث به شما عزیزان می باشد.

خبرهای کسب و کار

علاقمند به جدیدترین مقالات روز کسب و کارها در ایران و جهان با رویکرد علمی و فرهنگی، علاقمند به فناوری های روز و حمایت از پلتفرمهای جدید که خدماتی به مردم جهت رفاه و آسایش آنها میدهد.
دکمه بازگشت به بالا