درس های مهم جامعه شناسی در کنکور انسانی نظام جدید

بررسی بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی ۱۴۰۲

محتوای خبر نمایش بده

یکی از مهم‌ترین کارهایی که داوطلبان باید قبل از برنامه‌ریزی کنکور انجام دهند، مشخص کردن بودجه بندی هر درسی است. شاید شما هم جز داوطلبانی باشید که از اهمیت بودجه بندی آگاه و مطلع نیستید. مطالعه بودجه بندی هر درسی به داوطلبان کمک می‌کند تا شناخت بهتری نسبت به سوالات آن درس داشته باشند. تیم محتوای درس جت در این مطلب به سراغ بررسی بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی می‌رود و بودجه بندی این درس را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

بهترین منابع کنکور انسانی ۱۴۰۲ |بودجه

همچنین بخوانید:

نمونه سوال حسابان یازدهم نوبت دوم

سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار

سوالات علوم اجتماعی در کنکور انسانی 1401

داوطلبان باید در کنکور انسانی 1401 به درس علوم اجتماعی به عنوان ششمین درس در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. این درس در کنکور سراسری دارای 20 سوال است. داوطلبان باید از سوال 216 الی 235 به سوالات این درس پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات این درس 15 دقیقه است. این بدین معنی است که هر سوال برای پاسخگویی نیازمند 42 ثانیه زمان است. سوالات علوم اجتماعی از کتاب‌های جامعه شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم نظام جدید طراحی می‌شود.

ضریب درس علوم اجتماعی در کنکور سراسری

دانش‌آموزان و داوطلبان باید قبل از انجام هر کاری به سراغ رشته‌های زیرگروه‌های مختلف بروند و ضرایب هر زیرگروه را با دقت بررسی کنند. ضریب درس علوم اجتماعی برای زیرگروه‌های مختلف کنکور انسانی به صورت زیر است:

زیرگروه یک          دو            سه           چهار        پنج

ضریب    1             3             2             2             3

وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس علوم اجتماعی در کنکور 1400

قبل از اینکه به سراغ بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور برویم بهتر است وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس علوم اجتماعی در کنکور را بررسی کنیم. زمانی‌که آمار را بررسی می‌کنیم با اعداد امیدوارکننده‌ای روبه‌رو می‌شویم. 69 داوطلب در کنکور سراسری 1400 توانستند یک نمره 100 درصد برای درس علوم اجتماعی کسب کنند. این آمار بسیار پایین است اما در مقایسه با سایر درس‌ها این عدد قابل قبول است.

252 داوطلب در کنکور 1400 توانستند یک نمره 90 الی 100 درصدی برای درس علوم اجتماعی کسب کنند. این آمار نشان می‌دهد داوطلبان به خوبی به درس علوم اجتماعی توجه داشتند و آن را برای کنکور مطالعه کردند. زمانی‌که به سراغ درصد 80 الی 90 درصد می‌رویم با آمار قابل قبول دیگری روبه‌رو می‌شویم. 921 داوطلب توانستند در کنکور 1400 یک نمره 80 الی 90 درصدی به دست آورند. نمره‌های داوطلبان در کنکور انسانی 1400 به صورت زیر است:

نمرات      داوطلب

0 الی 10 درصد      71720 داوطلب

10 الی 20 درصد   27469 داوطلب

20 الی 30 درصد   14596 داوطلب

30 الی 40 درصد   7853 داوطلب

40 الی 50 درصد   5238 داوطلب

50 الی 60 درصد   3446 داوطلب

60 الی 70 درصد   2488 داوطلب

70 الی 80 درصد   1481 داوطلب

80 الی 90 درصد   921 داوطلب

90 الی 100 درصد                 252 داوطلب

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور سراسری نظام جدید

سوالات علوم اجتماعی کنکور انسانی نظام جدید بر اساس سوالات جامعه شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود. بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور نظام جدید به صورت زیر است:

جامعه شناسی پایه دهم: 2 سوال

    کنش‌های ما

    پدیده‌های اجتماعی

    جهان اجتماعی

    تشریح جهان اجتماعی

    جهان‌های اجتماعی

    پیامدهای جهان اجتماعی

    ارزیابی جهان‌های اجتماعی

    هویت فردی و اجتماعی

    باز تولید هویت اجتماعی

    تغییرات هویت اجتماعی

    تغییرات هویتی جهان اجتماعی

    هویت ایرانی

جامعه شناسی پایه یازدهم: 8 سوال

    جهان فرهنگی

    فرهنگ جهانی

    نمونه‌های فرهنگ جهانی 1

    نمونه‌های فرهنگ جهانی 2

    باورها و ارزش‌های بنیادین فرهنگ غرب

    چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب

    جامعه جهانی

    تحولات نظام جهانی

    جهان دو قطبی

    جنگ‌ها و تقابل‌های جهانی

    بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی

    بحران‌ها معرفتی و معنوی

    سرآغاز بیداری اسلامی

    انقلاب اسلامی ایران؛ نقطه عطف بیداری اسلامی

    افق بیداری اسلامی

جامعه شناسی پایه دوازدهم: 10 سوال

    ذخیره دانشی

    علوم اجتماعی

    نظم اجتماعی

    کنش اجتماعی

    معنای زندگی

    قدرت اجتماعی

    نابرابری اجتماعی

    سیاست هویت

    پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام

    افق علوم اجتماعی در جهان اسلام

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی 1401

1) جامعه شناسی پایه دهم: 2 سوال

همان طور که در قسمت بالا مطالعه کردید جامعه شناسی پایه دهم از درس‌های مختلفی تشکیل شده است. به راحتی می‌توان گفت این پایه یکی از ساده‌ترین بخش‌های بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور است. این پایه دارای 2 سوال در کنکور سراسری است و داوطلبانی که به این 2 سوال پاسخ می‌دهند به راحتی یک تراز 10 درصدی برای این درس کسب می‌کنند.

جامعه شناسی پایه دهم10%

2) جامعه شناسی پایه یازدهم: 8 سوال

جامعه شناسی پایه یازدهم در بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور دارای 8 سوال است. این پایه نیز دارای درس‌های مختلفی است و داوطلبان باید برای کنکور سراسری این فصل‌ها را مطالعه کنند. داوطلبانی که به سوالات این بخش بتوانند به درسی پاسخ دهند یک تراز 40 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

جامعه شناسی پایه یازدهم40%

3) جامعه شناسی پایه دوازدهم: 10 سوال

آخرین بخش در بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور مربوط به جامعه شناسی پایه دوازدهم است. این بخش مهم‌ترین بخش در بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور محسوب می‌شود زیرا سوالات بیشتری را در کنکور دارد. داوطلبان باید به 10 سوال این بخش در کنکور سراسری پاسخ دهند. این بدین معنی است که این بخش 50 درصد از سوالات علوم اجتماعی کنکور را شامل می‌شود.

جامعه شناسی پایه دوازدهم50%

مباحث تست خیز علوم اجتماعی کنکور انسانی

اگر شما هم جز داوطلبانی هستید که زمان کمی تا کنکور دارید باید ابتدا به سراغ مباحث تست خیز بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور بروید. مهم‌ترین بخش بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور، جامعه شناسی پایه دوازدهم است. این بخش از 10 سوال تشکیل شده است و مهم‌ترین بخش علوم اجتماعی در کنکور است. داوطلبانی که به سوالات این بخش پاسخ می‌دهند یک نمره 50 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

مباحث آسان علوم اجتماعی کنکور انسانی

اگر می‌خواهید مباحث آسان را برای علوم اجتماعی کنکور مطالعه کنید در ابتدا باید به سراغ جامعه شناسی پایه دهم بروید. این پایه از درس‌های مختلفی تشکیل شده است و تنها در کنکور سراسری دارای 2 سوال است. این 2 سوال دارای یک نمره 10 درصدی است و اگر داوطلبان بتوانند به درستی به سوالات پاسخ دهند یک نمره 10 درصدی کسب می‌کنند.

اهمیت جامعه شناسی در کنکور

درس جامعه شناسی از جمله است. یعنی در این درس برای رسیدن به رتبه زیر هزار، نباید کمتر از 70-80 درصد بزنید. نگاهی بیاندازید به درصدهای داوطلبان 97 و 98 در این درس:

جامعه شناسی کنکور انسانی

و این هم آمارهای کنکور 98 نظام جدید :

جامعه شناسی کنکور انسانی نظام جدید

تیپ شناسی سوالات کنکور جامعه شناسی

جامعه شناسی در کنکور چند نوع سوال را شامل می شود: سوالات مستقل (مفهومی. حفظی. چالشی) سوالات ترکیبی از چند درس در یک کتاب یا چند کتاب با همدیگر (مفهومی.حفظی.چالشی)

البته در این بین نوعی سوالات که به شکل تصویری هم طرح می شوند، گاها دیده می شود.

بودجه بندی سوالات کنکور

درس جامعه شناسی در کنکور مجموعا 20سوال و 15دقیقه زمان پاسخگویی دارد. سهم هر سوال کمتر از 50ثانیه است! که البته نمی توان گفت کم است. بلکه با داشتن روش مطالعه درست و پرکاری تستی درست، می توان در همین زمان درصد عالی زد. از این 20سوال 7سوال ترکیبی از هر سه کتاب بوده و 13 سوال هم بین سه کتاب تقسیم می شود؛ به این شکل:

جامعه شناسی دهم و یازدهم هر کدام 4 سوال/ جامعه شناسی دوازدهم 5 سوال و 7 سوال ترکیبی.

البته این بودجه بندی در کنکور 98 به دلیل حذفیات زیاد از کتاب دوازدهم، تغییراتی داشته است.

بودجه بندی کنکور انسانی نظام جدید

ضریب جامعه شناسی در کنکور

این درس در آزمون سراسری رشته انسانی در زیرگروه های مختلف، ضریب های مختلف دارد:

در زیرگروه یک: ضریب 1

در زیرگروه دو: ضریب 3

در زیرگروه سه: 2

در زیرگروه چهار: 2

در زیرگروه پنج: 3

اما اینطور نباید به این درس مهم در کنکور نگاه کنید که در زیرگروه شما شاید ضریب کمتری دارد. حتما این ویس را گوش بدهید:

چگونه جامعه شناسی را 100 بزنید؟

عزیز ! برای این کار حتما ابتدا مطالبی که قبل از این بوده را با دقت بخوانید و گوش بدهید. اما راهکارهای درصد 100 زدن در این درس:

از صفر شروع می کنید، به 50 میرسید، از 50 به 70 و از 70 به 90، از 90 به 95 و از 95 به 100.

دقیقا منظورم این است که باید پله پله پیشرفت کنید. البته این روند را نباید در آزمونها داشته باشید. بلکه باید هر آزمون 100 بزنید تا بتوانید در هم 100 بزنید. چرا؟ به عبارت دیگر تا نتوانید به تماااام مطالب و مباحث هر 3 کتاب جامعه شناسی مسلط شوید، قادر به درصد 100 زدن در کنکور نخواهید بود.

منظور از این روند پیشرفت این است که اگر در اولین تست زدن از هر درس جامعه شناسی در منزل، نتوانستید 100 بزنید، باید انقدر تست بزنید که به درصد موردنظر برسید. باز هم اگر در یک آزمون نتوانستید بودجه بندی جامعه شناسی را صد بزنید، باید بعد از آزمون رفع اشکال کنید تا نکات و ایرادهای آموزشی و تستی خودتان را پیدا کنید.

سوالات متداول در مورد بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور

1) داوطلبان باید به چند سوال علوم اجتماعی در کنکور پاسخ دهند؟

داوطلبان در کنکور سراسری باید به 20 سوال علوم اجتماعی در مدت زمان 15 دقیقه پاسخ دهند.

2) آیا می‌توان با توجه به این بودجه بندی برخی از بخش‌ها را حذف کرد و مطالعه نکرد؟

اگر زمان کمی تا کنکور دارید بهتر است بخش‌های ساده و آسان بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور را حذف کنید.

3) سوالات علوم اجتماعی کنکور بر اساس چه منابعی طراحی می‌شوند؟

سوالات این درس بر اساس کتاب‌های جامعه شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا