۵۰ پروژه حوزه سلامت در استان کرمانشاه به ‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد

وزارت بهداشت، درمان و توسعه مدیریت و منابع با اشاره به افتتاح یک ماهه اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد: مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی بیمارستان امام رضا (ع) باشد. (ع) پروژه ای جدید با 75 درصد پیشرفت فیزیکی تا افتتاحیه سال

به لوگر عسنا دکتر بهروز راحیمی کرمانشاه در دیدار با اعضای هیات مدیره دانشگاه علوم پزشکی گفت: در حال حاضر بیش از 5 هزار پروژه در کشور در حال ساخت است که از این تعداد 2 هزار پروژه در اولویت هستند و وزیر بهداشت دستور ویژه ای را ابلاغ کرد. بر اساس تعیین تاثیر پروژه ها بر بخش سلامت کشور انجام شد

وی در کرمان کاترنشان کرد: نظر 50 پروژه از پریکهای پریدار کل کرمانشاه، متصل به استان است که در تلہہ آدید در تلفن

راحیمی در کریمی در کرمی کردی کردی کردی کرمانشاه را مستود کلمدادو عرض المدادی کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے به زودی شید بهره بهدری ہ ن کرمانش.

وی در رمدا به ایمان خمینی (ره) کرمانشاه امام خمینی (ره) امام خمینی (ره) امام رضا (ع) امام رضا (ع) کرمنزر رادیوترابی و شیمی‌درمانی امام رضامی امام خمینی امام خمینی امام امام خمینی امام خمینی امام خمینی امام خمینی امام امام امام امام امام امام امام خمینی امام خمینی امام خمینی امام

معاون مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به اینکه نیروی انسانی در دانشگاه کرمانشاه از وضعیت مناسبی برخوردار است، تصریح کرد: برخی از نقاط استان کرمانشاه به لحاظ توزیع نیروی انسانی نیازمند توجه بیشتر است. به این ترتیب توزیع انرژی در مناطق مرزی، منظرون و کم‌برخوردار نمع شود، باید در اولویت قرار گیرد.

تسریع در روند تعلیم پریکتهای حوزه سلامت

راحیمی در وسیدیت از اسلامـاباد غرب شرستان اسلامـاباد غرب نیز با تاکید و ابراز امیدواری برای تسریع در تکمیل پروژه اورژانس و خدمات ویژه به بیماران گفت: پروژه های نیمه تمام مرکز بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب در اسرع وقت و با کیفیت مناسب برای خدمت رسانی به مردم آماده بهره برداری می باشد

به روابوت وبدا، در آن فیستاد بریک نیمه‌تمام ورجانس و ستوستو و استمونی و کامبادیه در هنیستان مردبررسی کار.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا