عمومی

۱۲ روستای قم در طرح جهاد آبرسانی قرار دارند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لوگر منتدید آنلاین، محمد تقی شاهچراگی ذهر شنبه در رلاسی تفسیری شرستانی 🦕 از فندقة استان قم ازیر داشت: نصر روستاهای استان قم در سایر استان‌ها که دخور ابرسانی شهد می‌شود و از نیرو منزیرت می‌شود که در راه تحمیل به روستاهای ابرسانی به روستاهای استان قم می‌شود.

عنوان ایشان این است: برخی از روستاهای استان قم در زمینه تامین آب مشکل دارند.

مدیر شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز در این جلسه اظهار داشت: 12 روستای قم نیازمند آبرسانی هستند که برای این پروژه 80 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

حسن بختیاری تیکتی داشت: آنگیک کستون کروست اب، کلیمین کریک کیں روستاها، احداء کے کے اب و همچین خرید جنراتور بری برک فیلکی بکشی از برکی‌های تفرینی شده در که ابرسانی به روستاهای استان قم است که آمدیدریم با استفرین به سوک کرید این پریک‌های تحمیل و در اختیر روستیان استان قم قار کار کرد.

دکمه بازگشت به بالا