اقتصادی

گزارش مرکز آمار از تورم بازار اجاره/ کرایه در اردیبهشت چقدر بالا رفت؟

شت است؟

  1. تجارتنیوز
  2. بازار
  3. آخرین اخبار

گزارش مارز آمار از تورم بازار اجاره / کرایه در اردیبهشت چقدر بالا رفت؟

به گزارش خبرگزاری بیگ نیوز، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه اجاره مسکن (درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن)، در ماه اردیبهشت ۱۴۰۱، افزایشی بوده است. این رقم آخرین روز ماه مبارک رمضان، روز تولد دوباره، روز تولد دوباره، روز تولد دوباره است. مقایسه دو عدد، افزایش ۲۵ واحد درصدی را در تورم ماهانه، نشان می‌دهد.

نرخ تورم نقطه‌های (درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماهم مشابه سال قبل) این رقم در محل دفن زباله، جایی که پیدا شد، پیدا شد. مقاسه دو عدد، افزایش ۷ تا ۴۲ واحد درصدی را در نرخ تورم نقطه‌های بخش اجاره مسکن نشان می‌دهد.

هزینه زندگی در سال فوت به اندازه هزینه زندگی در بازار است. این عدد ارزش یک مقدار پول در یک مقدار مشخص پول است. نرخ تورم سالانه این بخش، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به ۲۶، رسید.

مارکز آمار، این رقم را در فروردین سال جاری، ۲۶، ۷ درصد اعلام کرده بود. این افزایش قیمت واحد درصدی است، در نرخ تورم سالانه بخش مسکن مسکن است.

۲۲۳۲۲۵

دکمه بازگشت به بالا