کتاب «سیاست و حکومت در بریتانیا»، منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بیگ نیوز ، کتاب «سیاست و دولت در انگلستان» که مروری جامع بر همه حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، تاریخی ، جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی این کشور دارد ، توسط علیرضا ثمودی منتشر شد. و مرکز مطالعات استراتژیک

بریتانیا یکی از کشورهایی است که مدتهاست به عنوان بخش خصوصی بین المللی شناخته شده است و نهادهای آن در طول قرن ها تکامل یافته است.

یکی از جنبه های اصلی تغییر سیاست بریتانیا اولویت دادن به تغییرات مسالمت آمیز است. انگلیسی ها به شیوه ای غیرانقلابی توسعه یافتند و روابط سیاسی متمایزی داشتند.

مهارتهای نظامی و اقتصادی نیز به استقرار امپراتوری بریتانیا کمک کرد ، که در قرن نوزدهم به یک قدرت سیاسی و صنعتی در جهان تبدیل شده بود ، اما به یک قدرت اقتصادی و اجتماعی در نتیجه دخالت وی در دو جنگ جهانی تبدیل شد. قرن افول کرد و در نیمه دوم قرن قدرت امپریالیسم جهانی کاهش یافت.

این کتاب سعی دارد سیستم های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی و روابط خارجی انگلستان را بررسی کند.

سازماندهی شش بخش مختلف این کتاب به شرح زیر است:

بخش اول ، با عنوان “تاریخ انگلیسی و مکان های جغرافیایی” ، شامل دو فصل است. فصل اول ، با عنوان “تحولات تاریخی” ، تاریخ انگلستان را از روزهای اولین ساکنان تا به امروز و دوره های مهم تاریخ بریتانیا بررسی می کند. در فصل دوم ، تحت عنوان “محل حفافی” ، علاوه بر بحث در مورد شرایط زندگی در این کشور ، جغرافیای فرهنگی این کشور نیز مورد بحث قرار گرفته است.

بخش دوم با عنوان “ساختار سیاسی بریتانیا” و شامل پنج فصل است. فصل اول به بررسی ابعاد مختلف قانون اساسی انگلیس و نقاط قوت و ضعف آنها می پردازد. در فصل دوم ما به موضوع بحث انگیز موقعیت پادشاه در ساختار سیاسی این کشور و تغییر قدرت پادشاه خواهیم پرداخت. موضوع مهم دیگر قدرت نخست وزیر در بریتانیا ، نحوه تعامل وی با کابینه و مناطق مختلف کابینه است که در فصل سوم آمده است. این فصل مهمترین آژانسهای انگلیسی در داخل و خارج را مورد بررسی قرار می دهد ، از جمله سرویس مخفی ، مرکز رابط دولتی ، سرویس امنیتی ، سازمان اطلاعات امنیتی و مرکز تروریسم مشترک ، و مناطقی که در آن فعالیت می کنند. م Institسسات و نهادهایی مانند مشاور امنیت ملی و نیروهای ویژه انگلیس نیز در این قسمت مورد بحث قرار گرفته اند. ساختار حزب در انگلستان و موقعیت آن و البته تکامل تاریخ احزاب و قدرت احزاب مهم سیاسی بریتانیا ، فصل پنجم این بخش است. فصل ششم به پارلمان و اعضای آن اختصاص دارد. گنجاندن مجلس عوام و مجلس لردها و همچنین کمیته های مختلف این دو مجلس یکی از مهمترین بخشهای این فصل است.

بخش سوم با عنوان “سیستم های مدیریتی و اقتصادی” با فصلی در مورد توزیع قدرت آغاز می شود. این واگذاری در مناطقی مانند اسکاتلند ، ایرلند شمالی و ولز رخ داده است و این مناطق هریک قانونگذار مخصوص به خود را دارند. سیستم قضایی فصلی در این بخش است که حوزه قدرت قضایی و تحولات این حوزه را بررسی می کند. ساختار اقتصاد بریتانیا نیز در فصل های دیگر این بخش مورد بحث قرار گرفته است. در فصل پایانی ما تأثیر انتخابات بر وضعیت امور این کشور ، به ویژه مسئله ایرلند شمالی را بررسی می کنیم.

بخش چهارم “ساختار فرهنگی در انگلستان” نامیده می شود و از چهار فصل تشکیل شده است. فصل اول روند ورود دین به انگلستان و دین امروز کشور را بررسی می کند. فصل دوم سیستم آموزشی زبان انگلیسی را بررسی می کند. فصل بعد اهمیت زبان در انگلستان را مورد بحث قرار می دهد. قدرت نرم در بریتانیا یکی از ابزارهای افزایش نفوذ آن است. فصل چهارم این بخش با عنوان “انرژی نرم بریتانیا” به بررسی ابزارها و سیاست های این کشور در زمینه سیاست خارجی می پردازد.

عنوان بخش پنجم “ساختار اطلاعات و امنیت” است.

بخش ششم و پایانی به “روابط خارجی انگلیس” اختصاص دارد و شامل پنج فصل است. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ، فصل اول روابط بین بروکسل و لندن و آینده روابط بین دو بازیگر را بررسی می کند. فصل دوم به بررسی روابط ایالات متحده و انگلیس و روابط خاصی که از بسیاری جهات با لندن و واشنگتن وجود دارد می پردازد. انگلیس به عنوان یکی از حامیان اصلی تحریم های روسیه ، همواره بازیگر مهمی در روابط بین بروکسل و مسکو بوده است. فصل سوم رابطه بین انگلیسی ها و روس ها را بررسی می کند. رابطه تهران و لندن با توجه به سابقه بد انگلستان در عرصه سیاسی داخلی ایران ، می تواند بسیار مهم باشد. فصل چهارم به مطالعه روابط ایران و انگلیس در طول سالها اختصاص دارد. فصل 5 زمینه جهانی و سیاست خارجی بریتانیا در سایر مناطق را بررسی می کند.

دکمه بازگشت به بالا