پی دی اف کتاب تاریخ روانشناسی نوین

پی دی اف کتاب تاریخ روانشناسی نوین

کتاب تاریخ روانشناسی نوین شولتز pdf ، در ترجمه این کتاب حداکثر کوشش خود را به عمل آورده ایم تا ضمن . وفاداری به متن اصلی و انتقال مفاهیم و رعایت یک نواختی اصطلاحات و سبک نگارش مطالب کتاب را به زبانی در خور درک و فهم دانش جویان دوذه کار شناسی دانشگاه بیان کنیم.

 

انتظار |پی دی اف کتاب روانشناسی نوین

کتاب روش تحقیق کیفی pdf ، این کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق کمی است. به عبارت دیگر انتظار می رود خوانندگان این کتاب با روش های تحقیق توصیفی و تجربی آشنا باشند.

کتاب حقوق تطبیقی دکتر شیروی pdf ، موضوعات و مباحث حقوقی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول شامل مباحثی است که قواعد و مقررات ناظر به بخش معینی از روابط اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد که مجموع این مباحث حقوق یک کشور را تشکیل می دهد.

دکمه بازگشت به بالا