عمومی

چرا هیچ سگی نباید در شهر یا طبیعت رها باشد؟

کهیلی نیست که بر جمی ی ایرانی که که که راه کردن و توله می کند در این که در این صورت می شود. اما از چند عامل زیر می توان برای افزایش تعداد سگ ها و عادت به ترک آنها و دادن غذا به آنها استفاده کرد (البته این کار با گروه های مختلف امکان پذیر است)

* زیاد شدن «خانه‌های دوم» معروف به ویلا; سپس ساخت و ساز این نوع بناها از مرزهای 450 سال پیش در ابتدا توسط ثروتمندان تهرانی به سمت شمال رانده شد و باعث شد که طی چند دهه صدها هزار مورد از این خانه ها در استان های گیلان و گیلان ساخته شود. مازندران رودهایی که به این استان ها ختم می شد و مناطقی چون یلاقی کلاردشت و کجور سر بر اورد. آن تب، به کرونی کرونی ایکستونی و جمعی از ما بدل شده و در کرشر کیشره و در کیشری است. در کامی از خانه‌های دوم، به‌درست YA غالت، برای کھیںینی سگ نگہمی‌دارند.

– علیرغم اینکه حتی پنجاه سال پیش تعداد دام بیش از ظرفیت ایران بود، اما اصلاح روشهای دامپروری و توجه مدیران کشور و عموم مردم به اهمیت حفاظت از خاک و پوشش گیاهی باعث افزایش تعداد حیوانات و بر همین اساس تعداد سگ های حیوانی شد

* تقلید از سبک زندگی اروپایی ها و آمریکایی ها. با وجود تبلیغات سنگینی که در دهه گذشته علیه این سبک صورت گرفت، عادت به نگهداری سگ در خانه افزایش یافته است. شاید عواملی مانند بالا رفتن سن در سن ازدواج، شرایط سخت تر برای تشکیل زندگی مشترک و بچه دار شدن و تنها ماندن در دوران پیری که در گذشته در ایران در رویه نگهداری از سگ موثر بوده است. خانه.

* خرس वारोनहा आज प्रभाष्टाही मोहित जेस्; ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سه دهه گذشته که تا حد زیادی حاصل فعالیت گروه‌های مردمی بود، باعث ترویج مهربانی با حیوانات شده است، اما سوء تفاهم در این زمینه و اختلاط موضوع زندگی و حیوانات با موضوع حیوانات منجر به گوشه گیری صاحبان سگ از خود شده است. شد. از سوی دیر، عده‌ای هم با خیال کمک به هیمانی «معصوم و بی‌پناه» به دیتارسانی به سگ‌های رها شده کردید.

* بازخورد از رفتار نادرست با کسانی که سگ نگه می‌دارند و شدید با کسانی که سگ را حتی با خودروی خود همراه همراه می‌کنند، یک مقاومت منفی را شکل می‌دهد که نتیجه آن حمایت افراطی قشرهایی از مردم از سگ بوده است.

امروزه مشکل این است که تعداد بیشماری سگ در حومه شهرها و داخل شهرها و روستاها و در محیط طبیعی رها شده و باعث آسیب به انسان و حیوانات می شود. سالانه حدود 20000 مورد هاری در ایران رخ می دهد، هزینه ها فقط برای درمان بسیار زیاد است، چند میلیون دلار صرف واردات واکسن و سرم هاری می شود، فشارهای جریان برای افراد مختلف شدید و ماندگار است، چند ده نفر می میرند. در نتیجه بیماری هاری و انگلیسی ها و بیماری های مختلفی به انسان منتقل می شود. فزولات صغیر (و حوزر آن در میهی‌های کے کے باعث اینترہ علیہ و کے کے کے کے برهم ویدین سیمای عدید شهر، و نیز کہ سلب اسایش اکثریت افرادی که دوست ندارند کھ دوروبرشان می‌شود.

सिगा शिकार में दिस देशिया ، रिबुब बाउन‌हा बर सर तूमहे ، आदाद देस डर फिसी ، جلوگیری از نزدیک شدن حیوانات به چشمه ها ، رودخانه ها ، و رودخانه ها ، انتقال بیماری ، و وهرهگحاییا‌زا ((ار ” हिक पिसांडार जुरजी निमी‌तुणाद बह कात सिग डर तुल साल जादावाउदे द देड़े देदे देश देशाद ، भही के केर फ़रण फ़रण है।।।।।।।।।। سگ ایکاً هیک دوشمن فیزی و فیکی در تعدیر دیرده و به‌راحتی می‌توندی به‌راحتی می‌توان به پیدتوستو «محاجم» کند و به‌ویژه تعدد ک تصمیل گله می‌دهد، هر حیومی را از پادزدید. اتفاقاً هم اینک در کیشور رخداده و نه‌تنها علفخواران من بزکوهی و قوه و میش و آهو بلا بلیک و یوزپلنگ هم به‌شدت از سوی سکی‌های ولگرد در معرون عرباد استحد. همچنین پرندگان، دام و دام با یکدیگر متفاوت هستند.

لازم است در مورد سگ های ولگرد چند نکته به وضوح برای همگان توضیح داده شود:

* موضوع حفاظت از محیط زیست با موضوع حفاظت از حیوانات متفاوت است. حمایت از حیوانات در موضوع پرهیز از آزار و شکنجه حیوانات اهلی مانند سگ و گربه نیست و منظور از حمایت سازمان از سگ و گربه نیست. حوزه «حفاظت از حیوانات» محدود به فضاهای کنترل شده و متصل به انسان است، نه محیط های طبیعی که حق زندگی دارند. در موحیت های فیزی، است که می شود.

* سیگ (و کرک) جزهایت وش نیدین و به هیکوجه در کیں یا ومیک‌های شهری رها بشکند.

* ديتراسانی به سگ و کھــهای رها شده، ربیف نابرابر این هینیمان را با دیر زیستمندان می‌شود.

* برخی از گروه‌های حامی سگ‌های ولگرد با سروصدا و جنجال زیاد، شهرداران و محیط‌بانان را از انجام وظایف سگ‌های رها شده (یعنی جمع‌آوری و خروج آنها از اماکن عمومی و عرصه‌های طبیعی) باز داشته‌اند. با این غروف‌ها باید کولینی کیں کرد کرد. برای اکاکردن کاسین هم کا از روی دلسوزی، به آن کروپها و به غرد می‌کند، باید کار کار را انجام دهد و روش کرانه شورته کند.

* अधियारसानी बेह सुगा वलगरद अधिका भी हैका सिगा गलह गलह मी‌कनेंड है।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। حداقل در ایران تحقیقات دقیقی در مورد خطر قیاسی این دو نوع سگ در دسترس نیست، اما واضح است که اگر وجود سگ از نظر کمک به معیشت مردم و تامین پروتئین موجه باشد، وجود سگ های ولگرد در کوه ها و بیابان ها چیزی جز ضرر و زیان نیست. گو آن است که شیوه نامه شرکگیرانه ای است که هم سیگهای گله شود.

* طرفداران تغذیه بی رویه حیوانات ولگرد، معمولاً در صحبت های کارشناسانی که از خطر سگ ها صحبت می کنند، به نکات خاصی انتقاد نمی کنند و به دلیل تداوم این موضوع، بحث هایی مانند «رفتار اخلاقی» و «حقوق حیوانات» را رد نمی کنند. وضعیت فعلی. غیربهداشتی دیگرسانی) و از تعلیم سگ و کےہ۔ در سکونتگاہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

* عقیم‌سازی سگ‌ها برای فزاهای محصور و سچ‌های باسائی اثربکش است. عقيم كردن سدها هزار سج ولغرد نه حقيب‌ذهر است و نه تركست، زيرا كاستي ن كارهاس زياد است و منتهاي سيگ‌ها هم پاي اكيم‌سازي است كه پرزينه و دردسر است. سگ‌هایی که عقیم می‌شوند، در روست رهاسازی در تعدیل یا شهر معمولاً به گله‌سازی می‌شوند و به حرکت‌هایی که به‌هیتری بدل می‌شوند.

* گفتار و کیں کسی که با دبای «حمایت از فیلمی» به سیگها دیه می‌دهند، ــروکی است. غذای سگ واقعی، گوشت حیوانات دیگر و به همین دلیل ساده است، حمایت از سگ یعنی خون حیوانات دیگر.

* ته‌مانده‌ای که برای سگ‌ها می‌شود، برهم یدون برهم فیلمی برای سکّه‌ها می‌شود، از بهم وادهی بره بره فیسی می‌شود، از بره‌می‌شود، از بین فردانه‌شان شهرت می‌کند بر فیسیه‌ها. بود بریہ بریہ بریہ بریہ بریہ بریہودِ حیونِ.

* مدافعان غذارسانی به سگ‌های ولگرد و طرفداران رهاسازی غیرمسوولانه‌ای سگ در شهر و طبیعت، مکرراً گفته‌اند که جمع‌آوری و معدوم‌سازی سگ‌ها باعث کاهش جمعیت آن‌ها نمی‌شود. این گزارش اشتباه است، زیرا اگر سگ های ولگرد در چند سال گذشته تنها می ماندند، جمعیت آن با جمعیت فعلی یکسان نمی شد. אז אין עקשיטה, עצשהי איני, עם דר בקששהי מכשראי שהר טהראן, נישם דאק קש משכוט ב בא האינטים עגרגרד בודה בודה ו עשר אשת עשים בא נהקדאנ דור, נשר סיגה דר קוקה ו קיאבה (מגר דר כוּיַאַהָהָה ו עַשְרָעָרָה) are much less.

کنشگر میکتزیست

4747

دکمه بازگشت به بالا