پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون آموزگاری چه کنند؟

آفتاب‌‌نیوز :

 نتایج نهایی آزمون استخدا آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۳، از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعلام شد.

افرادی که جزو قبول شدگان نهایی هستند باید برای طی سایر مراحل استخدام یعنی ارائه گواهی عدم سوءپیشینه، انجام آزمایشات و معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی، ساماندهی و آمادگی جهت شرکت در دوره‌های مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند.

در این مرحله هیچ اعتراضی قابل پذیرش نیست

با توجه به اینکه در تمام مراحل ارزیابی تکمیلی (بررسی اسناد و مدارک، معاینات پزشکی و حوزه‌های سنجش و ارزیابی تکمیلی) برای داوطلبان این امکان فراهم بوده است تا در صورت اعتراض به هر مرحله یا فرایند ارزیابی تکمیلی، مراتب را اعلام نموده و این اعتراضات از طریق کارگروه نظارت و کمیسیون موارد خاص، مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و در انتهای هر مرحله نیز داوطلبان با تکمیل نمون‌برگ‌های شماره ۲۳ و ۲۴ ضمن تأیید فرایند‌های ارزیابی طی شده، عدم اعتراض خود نسبت به فرایند‌های مربوط به رسیدگی به اسناد و مدارک شرایط احراز، سوابق و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، معاینات پزشکی و سنجش و ارزیابی تکمیلی را به صورت مرحله به مرحله اعلام کرده‌اند، لذا در این مرحله هیچ اعتراضی قابل پذیرش نیست.

داوطلبانی که صلاحیت‌های عمومی آنان مورد تأیید قرار نگرفته است چه کنند؟

درخصوص داوطلبانی که صلاحیت‌های عمومی (گزینش) آنان مورد تأیید قرار نگرفته و در ستون وضعیت قبولی کارنامه اعلام نتایج نهایی با کد ۱۹ مشخص شده، ضروری است از تاریخ ۱۴۰۳.۵.۲۰ لغایت ۱۴۰۳.۷.۲۱ ضمن مراجعه حضوری به هسته گزینش استان محل ارزیابی شده خود، نسبت به ارائه درخواست کتبی تجدید نظر اقدام نموده و مراحل بررسی پرونده خود در فرایند تجدید نظر را از هسته مزبور پیگیری نمایند.

بدیهی است عدم ارائه درخواست تجدید نظر در مهلت زمانی مذکور به منزله انصراف تلقی شده و به مراجعات و درخواست‌های پس از تاریخ ۱۴۰۳.۷.۲۱ ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین هسته‌های گزینش قبل از تاریخ ۱۴۰۳.۵.۲۰به دلیل هم زمانی فرایند‌های اجرایی آزمون‌های استخدامی و دانشگاه فرهنگیان امکان پذیرش اعتراضات داوطلبان را ندارند.

قبول شدگان آزمون کیفیت بخشی تعیین تکلیف شوند

به داوطلبانی که در این آزمون در ردیف قبول‌شدگان نهایی قرار گرفته و در آزمون کیفیت‌بخشی نیز جزء معرفی شدگان به آموزش و پرورش هستند توصیه می‌شود که چنانچه تمایل به مشاغل کیفیت بخشی ندارند مراتب انصراف خود را از ادامه فرایند ارزیابی تکمیلی به استان معرفی شده اعلام نمایند تا فرصت برای سایر داوطلبان جهت استخدام و جذب در آموزش و پرورش فراهم شده و ظرفیت جذب نیز برای ابتدای مهرماه سال جاری خالی نماند.

صدور دفترچه تکمیل ظرفیت در صورت کسب مجوز

با توجه به مفاد دفترچه آزمون، برای تکمیل ظرفیت باقی مانده آزمون، درصورت صدور مجوز لازم از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، اقدام لازم بعمل خواهد آمد و موضوع از طریق درگاه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شرط قبولی در آزمون استخدامی

به موجب بند (د) بخش ششم «سایر مراحل استخدامی و نحوه اعلام نتیجه» مندرج در صفحه (۴۵) دفترچه آزمون مزبور، اعلام نتایج نهایی آزمون بر اساس مجموع نمره کل نهایی داوطلبان معرفی شده واجد شرایط، با وزن چهل (۴۰) درصد امتحان کتبی و شصت (۶۰) درصد ارزیابی تکمیلی و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش صورت گرفته است؛ بنابراین داشتن نمره کتبی بالاتر در مرحله معرفی به بررسی اسناد و مدارک خود اظهاری و انجام ارزیابی تکمیلی و یا برعکس کسب امتیاز بالاتر در ارزیابی تکمیلی، ملاک قبولی فرد تلقی نمی‌شود. 

شرط قبولی در ظرفیت تعیین شده در دفترچه در هر یک از سهمیه قانونی، داشتن نمره کل نهایی بالاتر نسبت به سایر داوطلبان و به شرط کسب حدنصاب‌های مربوط ارزیابی تکمیلی در هر یک از حیطه‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی تعیین شده در تذکر مهم بند (۲) چارچوب آزمون استخدامی مندرج در صفحه ۳ دفترچه آزمون است.

عدم مراجعه برای پیگیری هر یک از مراحل استخدام یعنی انصراف از استخدام

با توجه به ضوابط اعلام شده قبلی مندرج در دفترچه آزمون و اطلاعیه اعلام نتایج اولیه آزمون مزبور، عدم مراجعه در هر یک از مراحل ارزیابی تکمیلی (اسناد و مدارک خوداظهاری، معاینات پزشکی، سنجش و ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش) به منزله انصراف از استخدام تلقی می‌شود.

 قبول شدگان جهت پیگیری امور مربوط به ادامه فرایند استخدام (تشکیل پرونده استخدامی و شرکت در دوره مهارت آموزی) باید اقدامات ذیل انجام دهند:

یادآوری: عدم مراجعه برای پیگیری هر یک از مراحل مزبور به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد. درصورت انصراف از استخدام در هر یک از مراحل فوق نیز ضروری است داوطلب مراتب را کتباً به اداره کل آموزش و پرورش سهمیه خدمتی اعلام نماید.

تشکیل پرونده استخدامی:

قبول شدگان نهایی برای تشکیل پرونده استخدامی، انجام معاینات پزشکی (تکمیلی) آزمایشات پاراکلینیکی و اخذ معرفی نامه برای گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع از سایر مراحل و مدارک لازم (دو روز بعد از اعلام نتیجه) به درگاه اطلاع‌رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی مراجعه و راهنمایی لازم را دریافت نمایند.

-صدور حکم استخدام پیمانی به شرط صدور تأییدیه انفرادی گزینش برای داوطلب، داشتن ابلاغ تدریس و با رعایت سایر ضوابط و مقررات استخدامی مربوط خواهد بود.

پذیرفته شدگان نهایی باید علاوه بر گذراندن دوره پودمان آموزشی تابستان سال ۱۴۰۳، هم‌زمان با اشتغال و تدریس در مدارس لازم است باقیمانده پودمان‌های آموزشی مربوط به دوره مهارت آموزی را در دانشگاه فرهنگیان بگذارنند. 

باتوجه به مصوب جلسه ۹۶۵ به تاریخ ۱۳۹۸.۰۴.۱۷شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین تبصره ۴ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ به تاریخ ۱۳۹۹.۰۸.۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر گونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز «برای بوم خدمت» خواهد بود که به صورت استانی صورت می‌پذیرد؛ بنابراین بعد از طی فرایند آزمون و مراحل استخدام، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت استانی به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود؛ بنابراین درخواست تغییر سهمیه خدمتی تحت هر شرایطی، فاقد موضوعیت است.

شرکت در دوره مهارت‌آموزی در دانشگاه فرهنگیان:

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته و زمان‌بندی پیش‌بینی شده، مقرر است دوره مهارت آموزی قبول‌شدگان آزمون مذکور، هم‌زمان با انجام سایر مراحل استخدامی از طریق دانشگاه فرهنگیان به عنوان مجری دوره مهارت آموزی صورت گیرد. شایسته است داوطلبان پذیرفته شده در این مرحله، جهت ثبت‌نام و حضور در دوره مزبور مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه مجری اقدام نمایند.

به منظور اطلاع از نحوه ثبت‌نام و شرکت در دوره مهارت آموزی، پذیرفته‌شدگان مکلفند پنج (۵) روز بعد از اعلام نهایی آزمون به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه مزبور به نشانی:https://cfu.ac.ir و همچنین کانال رسمی دانشگاه فرهنگیان برای مهارت آموزان ماده (۲۸) در پیام‌رسان ایتا به نشانی: (https://eitaa.com/SkillCFU) مراجعه کنند.

با توجه به مقررات دانشگاه و ضوابط آزمون، بخشی از هزینه‌های برگزاری دوره یک‌ساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود که در هنگام ثبت‌نام در دوره‌های مهارت‌آموزی از پذیرفته شدگان به صورت الکترونیکی اخذ خواهد شد.

چنانچه هر یک از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یک‌ساله مهارت‌آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه‌های مربوط اقدام نماید.

محل آموزش دوره مهارت‌آموزی، بر اساس شغل محل توسط دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی تعیین خواهد شد مهارت آموز مکلف است وفق ضوابط دانشگاه اقدام نمایند در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

اگر صلاحیت‌های عمومی فرد پذیرفته شده توسط گزینش تأیید نشود

چنانچه به هر دلیلی صلاحیت‌های عمومی فرد پذیرفته شده در این مرحله از سوی هسته گزینش مورد تأیید قرار نگیرد انجام معاینات پزشکی، ارائه گواهی سوءپیشینه و همچنین شرکت در دوره مهارت آموزی و موفقیت در دوره مزبور، هیچ گونه حقی جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد و از ادامه فرایند انجام کار جلوگیری خواهد شد.

تمدید استخدام در پیمان نامه برای سال ۱۴۰۴ منوط به شرکت در دوره مهارت‌آموزی، قبولی در آزمون پایان دوره آموزی و اخذ گواهی صلاحیت معلمی خواهد بود بر این اساس در صورت قبولی در آزمون دوره مهارت‌آموزی و عدم پذیرش در گزینش حقی برای داوطلب جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نمی‌کند.

مطابق بند (۱۱) بخش هفتم “تذکرات مهم” و شرایط اختصاصی آموزش و پرورش دفترچه آزمون مزبور، پذیرفته شدگان نهایی مکلفند در زمان ثبت‌نام در مراکز مجری دوره یکساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم و مدرک کسب مهارت‌های هفتگانه ICDL هستند در غیر این‌صورت باید تعهد نمایند که قبل از اتمام دوره یک‌ساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه نمایند.

با توجه به اینکه فرایند ثبت‌نام در آزمون مزبور (بر اساس خوداظهاری داوطلب)، برگزاری آزمون و اعلام نتایج نهایی به اتمام رسیده، بنابراین درخواست‌های مربوط به تغییر در سهمیه ثبت‌نامی، بومی بودن، مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقف سنی و امتیاز بابت تأهل فرزند)، تغییر در ظرفیت پذیرش و یا سایر ضوابط و مقررات مندرج در دفترچه آزمون مزبور، فاقد موضوعیت بوده و در راستای صیانت از حقوق سایر داوطلبان آزمون قابل اعتراض و رسیدگی نیست.

مسؤولیت بارگذاری مدارک برعهده داوطلب است

اعتراض به موارد: حداکثر سن مجاز برای آزمون، تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی، شرط سنی، نداشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و …، با توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون استخدامی، موضوع قابل رسیدگی نخواهد بود.

موارد پزشکی که در فرآیند ارزیابی تکمیلی به کمیسیون شورای دانشگاه علوم پزشکی استان ارجاع شده و پاسخ لازم مطابق بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور، در مهلت مقرر و در زمان انجام ارزیابی تکمیلی توسط اداره کل آموزش و پرورش استان واصل و اقدام لازم از سوی اداره کل معمول شده است؛ لذا به پاسخ‌های خارج از مهلت مقرر و مواردی که بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون ارائه می‌شود ترتیب اثر داده نمی‌شود.

با توجه به اینکه مسؤولیت بارگذاری مدارک برعهده داوطلب بوده، به مدارک و مستنداتی که بعد از مهلت مقرر برای انجام ارزیابی تکمیلی ارائه شود، ترتیب اثر داده نمی‌شود.

با توجه به قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۱۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع بهره‌مندی از مزایای بومی بودن، در زمان ثبت‌نام از طریق دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۳ به اطلاع داوطلبان رسیده است، بنابراین به درخواست‌های تغییر وضعیت بومی بودن، ترتیب اثر داده نخواهد شد. مسئولیت عدم اقدام مقتضی در مهلت تعیین شده به عهده داوطلب است.

حکم استخدامی داوطلب دارنده مدارک جعلی لغو می‌شود

با توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در زمان ثبت‌نام از طریق دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۳ موضوع بهره‌مندی از مزایای قانون مزبور بابت کاهش سقف سنی و یا امتیاز (تأهل و فرزند) به اطلاع متقاضیان رسیده است، بنابراین به درخواست‌های تغییر به وضعیت مزبور، ترتیب اثر داده نخواهد شد. مسؤولیت عدم اقدام مقتضی در مهلت تعیین شده به عهده داوطلب است.

به موجب بند ۱۴ صفحه ۴۸ دفترچه آزمون، داوطلبانی که حداکثر تا ده (۱۰) روز پس از اعلام نتایج و طبق تقویم اعلام شده از طریق درگاه اطلاع‌رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه، نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهند داشت. بدیهی است وزارت آموزش و پرورش در این‌گونه موارد با هماهنگی مرکز مجری برگزار کننده آزمون از سایر شرکت کنندگان به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهد کرد.

مطابق بند ۱۲ بخش تذکرات مهم مندرج در صفحه ۴۸ دفترچه آزمون، مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، ارزیابی تکمیلی، بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش و یا دوره مهارت‌آموزی بر عهده داوطلب خواهد بود چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود، داوطلب با ارائه مدارک جعلی و یا عمداً اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم شده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام در دوره مهارت‌آموزی و تشکیل پرونده استخدامی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام در دوره مهارت‌آموزی و تشکیل پرونده استخدامی به ترتیب از طریق دانشگاه مجری دوره مزبور و اداره کل آموزش وپرورش استان سهمیه خدمتی اعلام خواهد شد:

– اصل و تصویر مدارک سجلی و هویتی داوطلب (کارت ملی/ شناسنامه و شناسنامه فرزندان)

– اصل و تصویر مدارک تحصیلی (گواهی‌نامه موقت یا دانشنامه)

– اصل کارنامه نتایج نهایی آزمون

– اصل و تصویر مدارک مربوط به ایثارگری

– اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای افراد ذکور

– سایر مدارک مورد نیاز طبق مرجع مربوط

منبع: aftabnews.ir

دکمه بازگشت به بالا