پایان تیرماە ۱٤۰۳ آخرین زمان برای هزینە کرد اعتبارات عمرانی در کردستان

این پست از سایت خبرگذاری بیگ نیوز برگرفته از سایت ” www.isna.ir ” در مورد مقاله ” پایان تیرماە ۱٤۰۳ آخرین زمان برای هزینە کرد اعتبارات عمرانی در کردستان ” ارائه شده است، در صورتی که محتوای این پست مورد توجه تان واقع شده است به دسته بندی مربوطه مراجعه نمایید.

بیگ نیوز/کردستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان پایان تیرماە سال جاری را آخرین زمان برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی در استان اعلام کرد.

اکبر محمدی امروز (۲۹اردیبهشت) در جلسە شورای برنامەریزی استان کردستان اظهار کرد: برای نخستین بار است کە دولت در استانی‌های سردسیر تنخواهی را ابلاغ کردە تا اقدامات عمرانی در فصول گرم سال بەسرانجام برسد.

محمدی عنوان کرد: از آنجایی کە مطالبات دستگاه‌های اجرایی بر اساس حکم قضایی برداشت می‌شود، لازم است کە مدیران دستگاەهای اجرایی نگاهی متعهدانە به اعتبارات داشته باشند و تدابیر لازم را برای هزینە کرد آن اتخاذ کند.

وی آخرین مهلت هزینەکرد اعتبارات عمرانی در استان را تا پایان تیرماە اعلام کرد و افزود: اعتبارات اختصاص یافتە باید در اجرای پروژەهای مهم بە کار گرفتە شود، همچنین مدیران اجرایی موظف هستند کە نسبت بە پرداخت مطالبات از منابع داخلی استفادە کنند.

محمدی در پایان بە نرخ رشد اقتصادی استان در سال جاری اشارە و خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی ۱٤۰۳ در استان کردستان حدود ٨ درصد اعلام شدە این در حالی است کە نرخ رشد اقتصادی در سال گذشتە ٥.٨ درصد بودە است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا