اقتصادی

نقدینگی در محدوده خطرناک ۴ تریلیون تومان/پول در دست اشخاص چقدر است؟

به گزارش خبرگزاری اینترنت ، حجم نقدینگی به 3.921 میلیارد تومان رسید؛ این رقم افسانه ای است که توسط بانک مرکزی در اواخر اوت 1400 در مورد صرافی ها منتشر شد.

نقدینگی کشور در مرز 4000 میلیارد تومان بود در حالی که در پایان سال 1399 12.8 درصد بود. حجم نقدینگی در پایان سال گذشته 3.476.000 میلیارد تومان بود.

در همین حال ، به گفته بانک مرکزی ، حجم نقدینگی نسبت به مرداد 1399 39.1 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب در مرداد ماه سال گذشته حجم نقدینگی به 2 میلیون و 819 هزار میلیارد تومان رسید.

بنابراین سهم پول 781 هزار میلیارد تومان و سهم نیم پول 3 هزار و 139 میلیارد تومان است.

برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در خوشبینانه ترین دیدگاه معتقدند که تا پایان سال 1400 میزان نقدینگی کمتر از 4 میلیون و 500 هزار میلیارد تومان نخواهد بود. این تحلیل بر اساس افزایش ماهانه نقدینگی در کشور است.

حسین صمصامی ، رئیس سابق وزارت اقتصاد و دارایی ، اخیراً آثار مخرب نقدینگی را با حمله و تهدید داعش در یک برنامه تلویزیونی مقایسه کرده است. به گفته وی ، دلیل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی کنونی نقدینگی و رشد بی رویه آن است. آثار منفی افزایش نقدینگی کمتر از حملات و تهدیدهای داعش نیست. زیرا معیشت مردم را هدف قرار می دهد و سرمایه اجتماعی نظام را از بین می برد.

نقدینگی خطرناک 4 تریلیون تومان / پول در دست افراد چقدر است؟

14.8 درصد افزایش در رسوبات بصری

به گفته بانک مرکزی ، در مردادماه سال جاری ، تعداد کل سپرده های بصری (سپرده های جاری) متعلق به شبکه بانکی کشور نسبت به پایان اسفندماه سال 1395 حدود 14.8 درصد افزایش یافته است.

بنابراین آمار موجود در ارقام اصلی پولی و اعتباری بانک مرکزی تا پایان مردادماه امسال نشان می دهد که کل پس انداز سیستم بانکی پس از 517 در پایان سال گذشته به 617000 میلیارد تومان رسیده است. ماههای 1400 به سطح 708 میلیارد تومان رسید.

همچنین اعلام شد که نرخ رشد سپرده های بصری در سیستم بانکی در پایان سال 1499 نسبت به پایان مرداد 1399 38 درصد بوده است. به عبارت دیگر ، کل سپرده های بصری شبکه بانکی از 513 هزار میلیارد در پایان مرداد 1399 به 708 هزار میلیارد در پایان 1400 افزایش یافته است.

افزایش 22.5 درصدی اسکناس و سکه در دست مردم

گزارش های رسمی دولت نشان می دهد که تعداد اسکناس ها و سکه های دست افراد طی سال گذشته 22.5 درصد افزایش یافته است. این رقم براساس گزارشی است که توسط بانک مرکزی در اواخر اوت 1400 در مورد متغیرهای عمده پولی و اعتباری منتشر شده است. این در حالی است که 1.1 درصد نسبت به مارس 2016 کاهش یافته است.

بنابراین تا پایان مردادماه سال جاری حدود 72.6 هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه در دست افراد بود ، این رقم در پایان مرداد 1399 حدود 59.3 میلیارد تومان اعلام شد.

همزمان ، حدود 81.9 هزار تومان اسکناس و سکه تا پایان مرداد امسال در گردش بود که 2.1 درصد بیشتر از پایان سال گذشته است.

دکمه بازگشت به بالا