مراحل وصول مهریه از طریق اداره ثبت

تا اواسط سال 1398 خورشیدی (اواخر 2019 میلادی) و تا قبل از شروع به کار رییس جدید قوه قضاییه مطابق قانون دو راه برای مطالبه و وجود داشت.اما حدوداً از همان تاریخ و شروع کار رییس جدید قوه قضاییه و اوایل سال 2020 میلادی به موجب یک دستور العمل و بخشنامه اجرای قوانین و مقررات عمومی محدود شده و مراحل اجرای مهریه دستخوش تحولاتی شد به طوری که  متقاضی دریافت مهریه ضرورتاً اول باید به مراجعه نماید و پس از آن در صورت عدم موفقیت در معرفی مال امکان مراجعه به و تقدیم خواهد داشت.

مطالبه مهریه از اداره پنجم ثبت اسناد لازم الاجرا

صرفنظر از درستی یا نادرستی این تصمیم چیزی که نگران کننده است تصمیم یک شخص یا نهاد و محدود نمودن قانون با اعمال سلیقه است! چرا که در هر حال وجود قانون بعد و حکومت قانون بهتر از بی قانونی است. مشاور حقوقی رایگان در تمام ایام هفته و شبانه‌روز در دسترس قرار دارد تا افراد بتوانند در هر لحظه نیاز به راهنمایی در مسائل حقوقی خود را ابراز کنند.

  • از آنجا که سند ازدواج یک سند رسمی است، زنان می توانند از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج نیز برای رسیدن به مهریه خود اقدام نموده و آن را به اجرا بگذارند.پ
  • ضمن اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مزایایی دارد که با انتخاب این روش می توان از آن بهره مند شد.از جمله کوتاه شدن روند رسیدگی.
  • کمتر شدن هزینه دادرسی زیرا در روند رسیدگی در محاکم دادگستری دو هزینه باید پرداخت گردد یکی بابت دادرسی و دیگری از باب اجرا ولی در صورت اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی فقط حق الاجرا پرداخت می گردد.
  • علاوه بر این ها در صورت اقدام از طریق اجرای ثبت امکان وجود دارد. امکانی که در روند رسیدگی در محاکم دادگستری پیش بینی نشده است.
  • مشخص است که زوج و زوجه بعد از انعقاد عقد آن را در دفترخانه ازدواجی ثبت کرده اند. درخواست صدور اجرائیه (که الزاما باید کتبی) باشد نیز توسط زوجه (وکیل یا قیم او حسب مورد) از همان دفترخانه به عمل خواهد آمد. این تقاضا باید در قالب فرم های مخصوصی که محتویات مربوط به خود را دارند انجام گیرد.

محتویات فرم های درخواست صدور اجراییه

1) نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او.

2) نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد.

3) موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است

4) شماره و تاریخ مستند درخواست.
♦  از آنجا که درخواست صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد و نه محاکم دادگستری، قانونگذار با اعمال شرایط و مقررات لازم سخت گیری هایی در این زمینه مبذول داشته است که سردفتران باید با احراز شرایط زیر در مورد امکان صدور اجرائیه تحقیقات لازم را به عمل آورند:

شرایط صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت

الف: مطالبه مهریه به موجب سند رسمی باشد.

ب: منجز بودن مهریه و تعهدات

پ: مهریه و اجرای تهعد موجل نباشد (یعنی پرداخت مهریه منوط به رسیدن زمان مشخص شده ای نباشد).

اقدامات سردفتر پس از احراز شرایط 

همان گونه که در مورد مطرح شدن دعوی در محاکم دادگستری، آنها موظف به بررسی صلاحیت خود در باب موضوع مطرح شده هستند، سردفتر نیز موظف به احراز صلاحیت خود و مدارک شناسایی درخواست کننده می باشد و پس از احراز این مقدمات موظف است اقدمات زیر را انجام دهد:

1- سردفتر رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته، ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجرائیه را امضاء کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانده و برای اجرا نزد مسوول اجرای ثبت می فرستد و رسید دریافت می کند.

2- سردفتر ازدواج مکلف است پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی به او اطلاع داده و برگ های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست به او اطلاع دهد.

♦  پس از طی این مراحل مامور اجرا، اجرائیه را به زوج ابلاغ می نماید و از تاریخ ایبا پر کردن فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، می توان، به مطالبه مهریه پرداخت. هر فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، شامل قسمت هایی نظیر اطلاعات شخصی مربوط به درخواست کننده صدور اجراییه، اطلاعات شخصی متعهد پرداخت مهریه، موضوعی که اجرای آن مورد تقاضا است، می باشد.

برای دریافت نمونه فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، می توان، به دایره اجرا در اداره ثبت، یا دفتر ازدواجی که عقد نکاح، در آن ثبت شده است، مراجعه نمود.

بعد از اینکه زوجین، در زندگی خانوادگی، به مشکل برخورد نمودند، یکی از مهمترین دعاوی که ممکن است از این اختلافات ناشی بشود، دعوای وصول مهریه است. مهریه، دینی است که بر عهده متعهد آن (شوهر) است، و باید پرداخت شود. بر اساس قانون، وصول مهریه، به ترتیب، به دو روش، می تواند انجام بشود: ابتدا از طریق  اجرای ثبتدادگاه، و سپس از طریق دادگاه.

همانگونه که گفتیم، برای مطالبه و وصول مهریه، زنان، ابتدا باید، از طریق اجرای ثبت، اقدام نمایند. وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، روند و مراحل خاص خود را دارد. مهم ترین نکته در  وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، دریافت و پر کردن فرم وصول مهریه از اجرای ثبت می باشد که شیوه خاص خود را دارد.

به همین مناسبت، در این مقاله، قصد داریم تا ابتدا، به بررسی وصول مهریه از طریق اجرای ثبت پرداخته و سپس، فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت را بررسی کرده و یک نمونه فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت را جهت دانلود، خدمت شما عزیزان، ارایه دهیم. چنانچه پیرامون فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، سوالاتی دارید، با ما، همراه باشید.

یکی از روش های مطالبه مهریه بر اساس قانون، مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت است. امروزه در مطالبه مهریه، ابتدا باید از طریق اجرای ثبت، اقدام نمود. در واقع، به دلیل اینکه سند ازدواج، یک سند رسمی و ثبت شده است، در ابتدا، باید، بدون اینکه به دادگاه مراجعه کرد،

اجرای مفاد آن را از ثبت، درخواست کرد. در این حالت، بر خلاف مطالبه مهریه از طریق دادگاه که نیازمند ثبت می باشد، ثبت هیچ گونه دادخواستی، نیاز نیست، و صرفا باید، هزینه وصول مهریه از طریق اجرای ثبت که نیم عشر است را پرداخت نمود.

در این روش، زن، یا نمایندگان قانونی وی، مثل وکیل یا قیم او، باید، مستقیما، به دفترخانه ای که عقد نکاح، در آنجا منعقد و ثبت شده است، مراجعه نماید و نمونه فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت را پر کنند.

پس از تقاضای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، استعلامات چهارگانه از پلیس راهور، مخابرات، اداره اسناد و املاک، بانک ها و شرکت سپرده گذاری توسعه مرکزی، صورت می گیرد. در صورت وجود اموالی برای مرد و استنکاف وی از پرداخت مهریه، زن، می تواند اقدام به وصول مهریه خود، از طریق فروش اموال، در مزایده نماید.

در قسمت قبل، توضیح دادیم، از راه های وصول مهریه، و مطالبه مهریه از طریق ثبت است و امروزه، ابتدا باید از طریق ثبت، اقدام نمود. بر اساس ماده سوم از ” آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”، مصوب 1387، فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، باید طبق فرم مخصوص تنظیم شود و بایستی شامل نکات ذیل باشد :

اطلاعات کامل درخواست کننده صدور اجراییه یا نماینده قانونی او؛ این موارد، شامل نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت، شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده ‌است. معاونت دادگستری تهران گفت: همه اجزاء نظام موظف به اقامه عدل و قسط هستند و دستگاه قضایی، تضمین کننده اقامه عدل در کشور است.

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا