اقتصادی

ماجرای فیلم اعزام زائران اربعین با هواپیمای نظامی چه بود؟

به گزارش خبرگزاری اینترنتی ، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: نیروهای مسلح چندین هواپیما برای نیازهای حمایتی دارد و این کشور پروازهای حمایتی برای جابجایی مردم و نیازهای بار و عملیاتی به شکل غیرتجاری ایجاد می کند.

با توجه به حجم زیاد محموله و نیروی انسانی که توسط دستگاههای مربوطه برای خدمت در مراسم اربعین منتقل شده است ، پشتیبانی بخش نظامی کشور در خدمت این نیاز و برخی امکانات و نیروهای مورد نیاز برای ارائه خدمات است. ارتش زائران اربعین با کمک نیروها حرکت می کند.

به گفته این سازمان ، این پروازها ماهیت تجاری ندارند ، به این معنی که بلیط ها فروخته نمی شوند و افراد عادی با این هواپیماها جابجا نمی شوند ، اما قوه مجریه با توجه به نیاز نیروهای و محموله های لازم را ارسال می کند. آنها به عراق می فرستند.

البته این پروازها نیز مشمول مقررات امنیتی نظامی هستند و همه افراد ملزم به رعایت قوانین ورود به عراق از جمله ویزا ، واکسن ها و آزمایش منفی کرونا ، قبل از ورود به عراق هستند.

..

دکمه بازگشت به بالا