عدم حضور خریدار در دفترخانه

در فرآیند تدوین و تنظیم مبایعه نامه خرید و فروش ملک، معمولا یکی از بندها به مکان و زمان حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی اختصاص داده می‌شود. حضور در دفترخانه برای انتقال رسمی مالکیت خانه یا آپارتمان مورد معامله ضروری است.

بدون توجه به اینکه قولنامه به ‌صورت دستی تنظیم شود یا دارای کد رهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک باشد، حضور هر دو طرف یعنی خریدار و فروشنده در زمان مشخص شده در قولنامه، در دفترخانه اسناد رسمی الزامی است.

در صورتی که یکی از طرفین در زمان تعیین شده در قولنامه در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود، سردفتر به درخواست شخص حاضر، گواهی عدم حضور را صادر می‌نماید. این گواهی سندی است که تحت عنوان “گواهی عدم حضور” شناخته می‌شود.

شرایط خاص صدور گواهی عدم حضور

 • اگر یکی از طرفین در محل دفترخانه حاضر باشد اما بخشی از اسناد و مدارک مرتبط با معامله را ارائه ندهد، این خود به تنهایی به عنوان عدم حضور محسوب می‌شود.
 • توصیه می‌شود که در خصوص نحوه حضور طرفین در مبایعه نامه، تدابیر لازم و قانونی را مدنظر داشته باشید. این اقدام به شما کمک می‌کند که در مواقع اختلاف نظر، وضعیت صدور یا عدم صدور گواهی به شکل واضحی مشخص گردد.

در مقاله ” 0 تا 100 گواهی عدم حضور در دفترخانه ” همراه ما باشید تا به بررسی روند و تمام آنچه که باید درباره آن بدانید بپردازیم.

روش صحیح تنظیم متن گواهی عدم حضور از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا این گواهی در پروسه انتقال ملک دارای تبعات قانونی است. در هنگام تدوین متن این گواهی، به چند نکته مهم باید توجه کرد تا در زمان مراجعه به دادگاه، با ایرادات قانونی از سوی قاضی مواجه نشویم. در متن گواهی عدم حضور، لازم است که موارد زیر به دقت درج شوند:

 • تاریخ حضور خریدار یا فروشنده در قولنامه
 • شماره و تاریخ مبایعه نامه
 • شناسه و مشخصات دفترخانه
 • نحوه پرداخت باقیمانده ثمن معامله: مانند پرداخت نقدی یا ارائه چک
 • در صورتی که چک بعنوان ثمن معامله باشد، ضمن تهیه کپی از آن، مشخصات چک باید در متن گواهی نیز درج شود.

در صورت عدم اشاره به جزئیات چک یا عدم تهیه نسخه کپی از آن در متن گواهی، ممکن است در آینده با مسائل قانونی مواجه گردید. از این رو دقت کردن در زمان تنظیم متن گواهی عدم حضور، امری ضروری محسوب می‌شود.

اهمیت و کاربرد گواهی عدم حضور در معاملات ملکی

گواهی عدم حضور بعنوان یک ابزار حقوقی، نقش مهمی را در الزام طرفین معامله بخصوص فروشنده به ایفای تعهدات خود مینماید. همچنین این گواهی باعث میشود چنانچه ضرر و زیانی ناشی از عدم انتقال قطعی ملک از جانب فروشنده به نام خریدار متوجه خریدار شود از طریق دادگاه ضمن الزام شخص فروشنده به ایفای تعهدات، به مطالبه وجه التزام ناشی از ضرر و زیان نیز اقدام نماید؛ حال آنکه بدون وجود گواهی عدم حضور این انجام این موارد ممکن نیست

مدارک مورد نیاز برای درخواست گواهی عدم حضور توسط فروشنده

برای دریافت گواهی عدم حضور، فروشنده نیاز به ارائه مدارک زیر دارد:

 • تمام مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند و انتقال قطعی ملک

– اسنادی است که برای انجام معامله و انتقال ملک از جمله ضروری‌ ترین مدارک محسوب می‌شوند.

–  برای تایید هویت طرفین و اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده.

– جهت اثبات مالکیت فروشنده بر ملک معامله شده.

–  این مبایعه نامه توسط طرفین معامله امضا شده و جزء اسناد اساسی است.

– این سند تایید نهایی مطابقت ساختمان با قوانین شهرداری بوده و نحوه اخذ آن، از طریق ثبت نام در سامانه تهران من و ثبت تعهدنامه صیانت از نام کاربری در دفاتر خدمات الکترونیک شهر و در نهایت، سامانه زیرساخت ها و توسعه شهری می باشد.

 • مفاصا حساب دارایی و مفاصا حساب نوسازی از شهرداری

– مفاصا حساب مالیات به برگه تسویه حساب مودیان گفته می شود و نشانگر آن است که مودی، تا تاریخ صدور گواهی مفاصای حساب، به سازمان امور مالیاتی بدهی ندارد همچنین مفاصا حساب شهرداری سندی است که توسط شهرداری صادر می شود و در آن اعلام می شود که یک ملک و یا خانه هیچ گونه بدهی ای به شهرداری ندارد.

 • استعلام گرفتن بند (ز) از قوه قضائیه توسط دفتر اسناد رسمی

–  برای بررسی عدم وجود هر گونه منع قانونی جهت انتقال ملک (در توقیف نبودن ملک و نیز حصول اطمینان از ممنوع المعامله نبودن مالک و یا وکلا)

با ارائه این مدارک، فروشنده می‌تواند گواهی عدم حضور را درخواست کرده و از حقوق و تعهدات خود در معامله محافظت نماید.

مدارک مورد نیاز برای درخواست گواهی عدم حضور توسط خریدار

برای درخواست گواهی عدم حضور، خریدار نیاز به ارائه مدارک زیر دارد:

– این مبایعه نامه توسط طرفین معامله امضا شده و جزء اسناد اساسی است.

– جهت اثبات هویت خریدار و تضمین صحت اطلاعات ارائه شده.

 • دریافت چک از یک بانک معتبر با توجه به مبلغ باقی مانده از خرید

–  خریدار باید ثمن معامله یا مبلغ متناسب با باقی مانده قیمت خرید، که در قولنامه مشخص شده است را تهیه و ارائه کند. این اقدام نشان‌ دهنده آمادگی مالی خریدار برای انجام تعهدات مالی معامله است.

با ارائه این مدارک، خریدار امکان درخواست صدور گواهی عدم حضور را دارد و می تواند از حقوق و تعهدات خود در معامله به طور موثر محافظت کند. این گواهی به خریدار این اطمینان را می‌دهد که اگر طرف مقابل از تعهدات خود عقب نشینی کند یا در زمان مقرر حضور پیدا نکند، او می‌تواند از طریق دادگاه حقوق خود را مطالبه کند و مشکلات احتمالی را به حداقل برساند.

نمونه متن حقوقی گواهی عدم حضور در دفترخانه

نظر به اینکه با توجه به مدارک ابرازی از طرف خانم/ آقای ………………. مقرر بوده است که سند حاکی از انتقال قطعی …….. مترمربع از مالکیت خانم/ آقای ………………. از پلاک ثبتی …….. فرعی از …….. اصلی واقع در بخش …….. تهران با شرایط مذکور در آن مدارک (بیع نامه شماره ………………. مورخ ……………….) در تاریخ ………………. در این دفترخانه به ثبت برسد از آنجا که سند مذکور به علت عدم مراجعه و حضور فروشنده بیع نامه مذکور (خانم/ آقای ……………….) و بالطبع عدم ارائه و تهیه مدارک لازم جهت ثبت سند قطعی از طرف مالک (فروشنده) تا آخر وقت اداری روز ………………. ثبت دفتر نشده است به تقاضای خانم/ آقای ………………. (خریدار) که تحت شماره ………………. مورخ ………………. در دفتر اندیکاتور به ثبت رسیده است و بر اساس بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی این گواهی از طرف اینجانب ………………. سردفتر اسناد رسمی ………………. تهران تنظیم و به نامبرده تسلیم گردید.

1. آیا قابلیت تغییر زمان حضور در دفتر اسناد رسمی در قراردادهای ملکی وجود دارد؟

بله؛ تغییر زمان در صورت رضایت هر دو طرف قرارداد امکان‌پذیر است. گاهی ممکن است که طرفین یک قرارداد ملکی تصمیم بگیرند که زمان حضور در دفترخانه را جهت انتقال سند رسمی ملکی تغییر بدهند. این تغییر ممکن است به دلیل علل مختلفی اتفاق بیافتد، از جمله تغییر در برنامه‌های شخصی یا مسائل ناگهانی که ممکن است طرفین را مجبور به تغییر زمان حضور کند.

مهم‌ترین نکته در اینجا این است که هر تغییری که در زمان حضور طرفین (به صورت توافقی) ایجاد می‌شود، باید به صورت کتبی، توسط طرفین یا نماینده‌های قانونی آنان ثبت گردد. این اقدام باعث اعلام رسمی تغییر زمان حضور می‌شود و هر گونه ابهامی در این خصوص را رفع می‌کند.

 1. آیا داشتن گواهی عدم حضور برای مطالبه حق و حقوق در زمان نقض قرارداد کافی است؟

بر خلاف اعتقادات رایج در جامعه، گواهی عدم حضور برای درخواست خسارت، به تنهایی کافی نیست و دادگاه بر اساس آن به نفع شاکی رای نخواهد داد.

هیچ خریدار یا فروشنده‌ای تنها به علت ثبت گواهی عدم حضور نمی‌تواند ادعای شکایت داشته باشد، بلکه باید دلایل محکمی را در رابطه با اجرا کردن تعهدات خود ارائه دهد و اثبات نماید. به عنوان مثال، خریدار باید توانایی اثبات این موضوع را داشته باشد که در تاریخ مشخص آمادگی پرداخت به موقع معامله را داشته است. همچنین فروشنده باید اطمینان حاصل کند که اقداماتی چون دریافت گواهی پایان کار و تسویه بدهی‌های شهرداری و دیگر نهادهای قانونی را نیز به عنوان مدرک انجام کارهای اجرایی در تاریخ مقرر ارائه دهد.

سخن پایانی

در پایان تاکید ما بر این موضوع است که گواهی عدم حضور در دفتر اسناد رسمی هرچند یک ابزار حقوقی مهم است، اما برای حفظ حقوق و تعهدات در قراردادها، در نهایت نیازمند ارائه دلایل قانونی و مستندات اجرایی برای دادگاه است. این گواهی بخشی از ملزومات حقوقی معامله است. همچنین برای اطمینان از اجرای عدالت، توجه به جزئیات و ارائه مدارک تکمیلی در زمان درخواست مطالبات، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در این راستا، همواره مشاوره حقوقی و دقت در انجام تمامی امور مرتبط با معاملات املاک، گامی مهم در جلوگیری از ابهامات و اطمینان از تحقق حقوق طرفین معامله محسوب می‌شود. در نهایت از شما سپاسگزاریم که در مقاله 0 تا 100 گواهی عدم حضور ما را همراهی کردید. همچنین اگر سوال یا تجربه ای در دریافت و استفاده از گواهی عدم حضور دارید، در قسمت کامنت ها برای ما بنویسید.

املاک ایران زمین مرکز خرید و فروش پروژه های منطقه ۲۲ تهران شامل پروژه زاگرس و پروژه شمیم رحمت ۳

کارشناسان خرید و فروش پروژه های منطقه ۲۲

آقای غنی زاده – آقای ضرغامی

۰۹۱۲۸۹۰۶۷۶۵

۰۹۱۲۲۰۰۶۴۷۲

۰۲۱-۴۴۷۶۶۰۲۰

دکمه بازگشت به بالا