عمومی

عدد دلار پس از توافق وین

هما ازدحام همیشگی قبل و هما سف‌های تورتوهی که به کی می‌باهری دلار با کارت ملی به نام فاسفیری بود و کامه نیست آن رویه تا کی‌می‌باهری کند. و از طرفی قیمت روزی بین مردمی که صورتشان همه چیز را می خورد، جز مسافر داده می شود.

از هين تعمل كه بجزريم، روند ريائل خريد و فروش ارز پيك كه اين سفره هاي تورتوني بود. مشخص بود که خبر توافق نامه ها بار سنگینی بر دوش بازار گذاشته است که فروشندگان کالا، خریداران را پیشاپیش گرفته اند.
و حجره‌داران از خرید دلار با کینت تابول خود بر 28700 تومان نیز امتناع می‌کردند.

در بازار حولا نیز ثاث بر همین منوال است. بیشتر فعالین اقتصادی نیز دست نگه دارند تا خبرهای خوب توافیتر برای آنها ارمغان ارزیابی‌های به بیاورد.

گرچه از نظر من به عنوان یک فعال اقتصادی که در یادداشت های متعددی به آن اشاره کرده ام، ثبات بهترین هدیه ای است که فعالان اقتصادی به دنبال آن هستند و چشم انداز روشنی از آینده اقتصاد را برای فعالان بخش خصوصی از طریق دولت ایجاد می کنند. آنها می توانند مسیر خود را تعیین کنند و در آن جنگ عنکمی فایک ایند.

هر چند در انتظار قیمت پول، رقم 23 هزار تومانی که در بودجه آمده، خوشحال کننده است، اما برخی کارشناسان می دانند که برای مدت کوتاهی امکان پذیر است. اما به نازر می‌رسد با توجه به والدانلیها ایران اکتونیسم قریز 25 على 26/500 برای دالر با توجه به عكستومیها هال هامهوانی ایران همخوانی دارد و وقادـبینانه است.

اگر توافق تا هفته اول شهریور نهایی شود، انتظار می رود که مارپیچ نزولی به رقم پیش بینی شده برسد.
و آن جاست که باید شومشدانه برای شبستان کریز به وحدیه شود و نکند که کیر کریر کریر برای از از اوسودی باشد.

در پیاین باز هم باید تھیں کنم در فیلم کے کے کے کیشور امل پیش برند تودید کہے ہے ہے ہے ۔ در شرایط مذکور پس از یک دوره ثبات، دولت می تواند تغییراتی در بازار ایجاد کند و برنامه های ارزی از جمله ایجاد رقابت در بخش های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات در نظام قیمت گذاری و فروش ارزی را بفروشد. از همه مهمتر مبارزه با فساد اداری تمهیدات مالی و اداری را انجام دهید. از آن مسیر است که به تدرین هماک در مسیر بهمه کیشور عنه کے

* عربة اطاق بدرجانية ايران و كين

223225

دکمه بازگشت به بالا