اجتماعی

طراحی طرح جامع «پدافند غیرعامل» استان تهران

به گزارش شفاف، محسن منصوری در جلسه ستاد پدافند غیرعامل اظهار داشت: اولویت های مهم ما در دولت توجه به موضوع مهم پدافند غیرعامل است، پدافند غیرعامل به منزله صیانت از ساختارهای متعدد اجرایی و اجتماعی کشور است.

وی ادامه داد: برای ایجاد پدافند غیر عامل، بخشی از فعالیت ها را شروع کرده اند اما کافی نیست و به لحاظ اجرایی نیاز به کار بیشتر دارد، از اینرو در تصمیم گیری تصمیم گیرنده این موضوع در اسرع وقت با هدف شش است. این یک پروژه طراحی بسیار محبوب است.

استان تهران عنوان کرد: برخی از دستگاه هایی که شکل و شئون تخصصی دارند، مسائلی را که خوب دنبال کرده بودند مانند شرکت گازی بودند که گزارش عملکرد اجرایی در این زمینه داد و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی که در این زمینه خوب عمل کرده است. برآورد

پیشنهادات دستی: می توانید فایل ها و پوشه هایی را که می خواهید ایجاد کنید ذخیره کنید و باید مجموعه ای از تنظیمات را داشته باشید.

وی تاکید کرد: نکته مهم در حوزه آموزش دستگاه هاست، سایر حوزه های اول مدیریتی و فعالیت های کارشناسی است که هزاران ساعت آموزش داده شده است و اکنون باید هم ابزار آموزشی و هم اثرگذاری آموزشی آموزشی قرار گیرد.

گزراشگزگزگزگزگز پگزگا طططا ططا ز استان تهران: میزان این آموزش ها باید سنجیده شود و مورد بررسی قرار گیرد، که در این جلسه تصمیم گیری شود چراکه مهم آموزش بود، ادامه می دهد که تعداد زیادی از موضوعات مطرح شده در آینده است و لازمه آن امر نیز آموزش می باشد که در دستور کار تنظیمی و دستگاه ها باشد. کارواش گوزن.

دکمه بازگشت به بالا