ضرورت فعال کردن سامانه مهاجرت در میبد

به گزارش خبرگزاری بیگ نیوز از یزد ، آیت الله اعرافی در جلسه شورای فرهنگ عمومی میبد ، اجرای موفق طرح مدیریت مهاجرت در این شهرستان نیازمند برنامه ای است که در آن موقعیت و نقش کلیه ادارات ، نمایندگی ها و توسعه شهر شناخته شده با ملاحظات فرهنگی و محیط زیست.

رئیس شورای فرهنگ عمومی میبد گفت: “بخشی از برنامه ها باید با برنامه اجرایی سریع و بخشی با برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ارائه شود.

امام جمعه میبد گفت: محدودیت های یکنواخت ، عادلانه و انطباق فرایندها و سیستم ها و تجهیزات تولید با نگاه زیست محیطی و ارتقای صنایع و توجه صنایع به طراحی در ساختار آن باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای عالی صنایع انقلاب فرهنگی موظف به ارتقاء استانداردهای زیست محیطی و پیوست فرهنگی و اجتماعی در سند جامع سرمایه گذاری آینده به نفع مردم خوش فکر و صنعتی و تبدیل صنعت به فناوری پیشرفته و ایجاد صنایع سودآور با نیاز کمتر او همچنین در این طرح خواستار نیروی کار و آلودگی کم شد.

آیت الله اعرافی همچنین بر مشارکت دانشگاه ها ، سمینارها ، آموزش و پرورش ، نهادهای امنیتی و انتظامی در تدوین برنامه توسعه شهر میبد ، فعال سازی سیستم مهاجرت و جمع آوری کمک های مالی و ارائه طرحی مجزا با رویکرد جذب تاکید می کند. و حفظ نخبگان محلی و غیر بومی.

48

بیگ نیوز

رسانه خبری بیگ نیوز لاقمند در زمینه اخبار فرهنگی،پزشکی و اجتماعی با بهرمندی از پایگاه های روز ایران و جهان می باشد.
دکمه بازگشت به بالا