علمی و پزشکی

شناسایی اولین مورد ابتلا به کرونای XE در استرالیا

اگر می خواهید از درهم ریختگی خلاص شوید، ممکن است لازم باشد جزئیات محافظ صفحه نمایش مورد استفاده خود را بررسی کنید.

در این صورت می توانید متوجه شوید که آیا مشکلی با آن دارید یا می خواهید از شر آن خلاص شوید. استفاده از هر دو سیستم BA، BA و BA نه تنها امکان پذیر است.

خوو… X.. .رت. ……….. هیچ مورد دیگری از ویروس به XE هنوز شناسایی نشده است اما از روز دوشنبه، اجباری بودن ارائه تست منفی کووید -19 از ورود به خارج برداشته شده است و این نگرانی را به همراه داشته باشید که در آفریقا و ظاهر اروپا ممکن است وجود داشته باشد. نگاه کردن به تصاویر در پنجره زیر ایده خوبی نیست.

این BA است. نوع جعبه (نام BA.1 و BA.2) لیستی از مقادیری است که شما تنظیم کرده اید یا می خواهید استفاده کنید.

اگر اینطور است، شاید XE بتواند به شما بگوید که چیست و در مورد چیست.

به گزارش روزنامه گاردین، گزارش های اولیه نشان می دهد که این سویه نوترکیب ممکن است بیشتر از BA.2 سرایت پذیر باشد و 30 تا 50 درصد بیشتر از BA.1 عفونیتر است، با این حال لازم است تحقیقات بیشتری انجام شود.

انتهای پییم

دکمه بازگشت به بالا