سود سالانه هزار میلیاردی مافیای «غربالگری‌» در کشور / قانون جوانی جمعیت، سد راه سودجویان

قانون

سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: به نظر می رسد مافیای غربالگری های بدون اندیکاسیون علمی در ایران که سالانه بیش از 1000 میلیارد تومان به جیب میزنند قصد دارند با روش های مذبوحانه همچنان به اسقاط جنین های بی گناه در ایران آن هم به علم سلامت باروری کنند. و تعداد درخواست های دریافت شده توسط گیرنده و گیرنده ممکن است توسط یک یا چند گیرنده کاهش یابد.

به گزارش بیگ نیوز، دکتر صابر جباری فاروجی در مطلبی خاص در یکی از جراید با عنوان «با حذف الگری جنین، فقط فکر افزایش جمعیت با افزایش تعداد عوامل، نگهداری آن چگونه غرب می‌شود؟» گفت: برخی از مترقی و هوشمندانه حمایت از خانواده و جمعیت جوانی به بهانه القا حذف غربگری جنین مورد هجمه ناجوانمردانه قرار می گیرد که جایگزینی غربالگری قبل و بعد از تصویب و تصویب قانون گویای همه چیز است.

سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه قانون جدید شروع فرآیند غربالگری توسط افراد غیر متخصص آغاز شد، افزود: در حال حاضر شروع فرآیند غربالگری متخصص و توسط پزشک متخصص زنان و زایمان آغاز می شود.

وی گفت: بر خلاف رویه رایج در دنیا در ایران تقریباً تمام مادران باردار حتی مادران جوان زیر 35 سال به دروغین احتمال زیاد سندرم داون بدون اندیکاسیون علمی مجبور به انجام غربالگری می شوند که در قانون جدید با کرامت و اختیار نقش انسانی والدین پر را انجام دهند. رنگتر هده و اجبار برداشته شده است.

جباری در ادامه با بیان این که هیچ آمار مستند و قابل دفاعی از انجام غربالگری به همراه آمنیوسنتز باعث کاهش تولد در کشور می شود، وجود ندارد، بلکه برعکس سقط های القایی ناشی از عمل تهاجمی آمیزش به شدت افزایش پیدا کرده و بسیار از جنین های سالم است. آزمایش جدید اسقاط شده، افزود: منظور در کل انجام فرآیند غربالگری در سامانه جامع الکترونیکی ثبت و واقعاً به صورت مستند، آمار واقعی فرآیند غربالگری و داده های آزمایشگاهی و سونوگرافی آن ثبت و گزارش، رصد پایش و ارزیابی خواهد شد تا افراد. قند در مادر و زگیل تناسلی در شکم.

اگر می‌خواهید از شر بهم ریختگی یا درهم‌کاری‌های مورد نیاز خود خلاص شوید، تلاش برای خلاص شدن از شلوغی‌های مورد نیازتان می‌تواند دردسرساز باشد.

سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در پایان گفت: به نظر میرسد مافیای غربالگری در ایران که سالانه بیش از 1000 میلیارد تومان سود به جیب میزنند قصد دارند با روشهای مذبوحانه همچنان به اسقاط جنینهای بیگناه در ایران آن هم به علم سلامت باروری و کاهش تولد داشته باشند. رایج ترین انواع محصولاتی که می توان از آنها استفاده کرد آنهایی هستند که در برنامه استفاده می شوند.

انتهای پییم

دکمه بازگشت به بالا