سهم ۵۰ درصدی تامین مالی در مشکلات تولیدکنندگان

معاون برنامه ریزی و برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: بیش از 50 درصد مشکلات و موضوعات ذکر شده در دستگاههای مربوط به واحدهای تولیدی مربوط به مسائل مربوط به تامین مالی است ، وزارت صمت تجربه موفق سیستم رتبه بندی است از تجار یک بانک از تخصیص منابع مطلع بود.

بیگ نیوز به نقل از شاتا گفت: “تامین مالی یکی از مهمترین موضوعات در زمینه تولید و یکی از مشکلاتی است که ادارات تولید همیشه به مقامات اطلاع می دهند ، مانند ساده سازی و رفع موانع تولید و ادارات مختلف. وزارت صمت”. گفتن

وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد مشکلات و مشکلاتی که مسئولان مربوط به واحدهای تولیدی عنوان کرده اند مربوط به تامین مالی است گفت: ارزش کل محصولات کشور در سال گذشته 2 میلیون و 300 هزار میلیارد تومان و 650 هزار میلیارد تومان بوده است. این امر به طرق مختلف از جمله سرمایه در گردش مورد نیاز است.

عدم موجودی ظرفیت بانک و منابع 200 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای تولید

معاون برنامه ریزی و سکوت وزیر امور خارجه در این باره ادامه داد: سال گذشته تعداد تسهیلات اعلام شده از سوی منابع بانکی به بخش تولید 435 هزار میلیارد تومان بود که این میزان برای 650 هزار تومان مورد نیاز بخش تولید حدود 200 هزار میلیارد است. کمبود وجود دارد.

30 درصد سهم بخش تولید از منابع سیستم بانکی است

نیازی با بیان اینکه 30 درصد از فرصت های ارائه شده توسط سیستم بانکی به بخش تولید داده می شود ، گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه ، سهم بخش تولید در بخش بانکی باید به 40 درصد برسد. 10 درصد کسری

وی تعطیلی شعب ، کاهش ظرفیت کارخانه و کاهش اشتغال را مظهر عینی کمبود منابع بانکی قابل تزریق به بخش تولید اعلام کرد.

شکاف بین سرمایه مورد نیاز بخش تولید و فرصت های ارائه شده توسط بانک ها

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت تعادل منابع را یکی از موضوعات مهم سیاست پولی و بانکی ارزیابی کرد و تاکید کرد: به دلیل عملکرد شش ماهه ، 1400 فاصله با سرمایه مورد نیاز بخش تولید وجود دارد. فرصتها و منابع ارائه شده توسط بانکها این شکاف ممکن است در نیمه دوم بیشتر شود.

هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد نیاز بخش تولید

نیازی با بیان اینکه 372 هزار میلیارد تومان در شش ماهه اول سال 1400 تسهیلات به بخش تولید اختصاص یافته است ، یادآور شد: 270 هزار تومان سرمایه در گردش بود. ما برای فعال نگه داشتن ظرفیت تولید به هزاران تریلیون تومان نقدینگی نیاز داریم اما سالانه تا 200 هزار تومان در پروژه های مختلف سرمایه گذاری می کنیم. سیستم باید ظاهر خاصی داشته باشد.

در بخش تولید تخصیص منابع وجود ندارد

معاون برنامه ریزی و برنامه وزارت صمت در مورد تغییر مسیر منابع و تجهیزات گفت: “میزان تغییر مسیر باید توسط بانک ها اعلام شود که باید به صورت جداگانه برای بخش های جداگانه اعلام شود. متهم به انحراف منابع نیستند.

سال گذشته این صنعت 570 هزار تومان تسهیلات پرداخت کرد

وی با بیان اینکه بانک ها سال گذشته یک میلیون و 900 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف پرداخت کرده اند ، اضافه کرد: سهم بخش خدمات 744 هزار میلیارد تومان ، سهم صنعت 570 هزار میلیارد تومان ، سهم بخش کشاورزی 136 هزار میلیارد تومان و سهم تجارت بود. 230،000 میلیارد تومان.

تجربه موفق سیستم رتبه بندی تجار برای استفاده از سیستم بانکی

معاون برنامه ریزی و برنامه وزارت صمت در مورد استراتژی های عملیاتی برای تخصیص مناسب منابع بانکی یادآور شد: “موضوع رتبه بندی یکی از راه حل ها است. در سال 1397 رتبه معامله گران را برای سیستم واردات تعیین کردیم. ما می تواند این رتبه بندی را برای همه فعالیت های اقتصادی خلاصه کند و رتبه بندی زیرساخت خوبی است که می توانیم به سیستم بانکی ارائه دهیم.

وی همچنین یکی دیگر از مسائل زیرساختی سیستم جامع معاملات را مطرح کرد و گفت: در این سیستم ضریب فروش کالاهای مختلف را آغاز کرده و در حال پیاده سازی هستیم.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در خاتمه گفت: باید تقاضای مالی در سیستم بانکی کاهش یابد و در این راستا تامین مالی سیستم زنجیره ای در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا