عمومی

سخنان رهبری با ائمه جمعه؛ مانیفست آسیب‌شناسی از وضعیت کشور

متأسفانه ، تاریخ گذشته نشان داده است که ماشینهای تبلیغاتی رسمی و سیستم های عامل در مدیریت کمتر به این نوع گفتار رهبری توجه می کنند. அக்க்கு அக்க்கு மெர்கியியிய்துத்திந்துத்துத்துக்குக்க்

تريبون هاي رسمي و کي رسمي، سيستم هاي سيستمي و تعريفي، که كميراييدند؟

یک بار پس از همان سکنان به YEKI AZ مفاصلان ایندیکن داسم ایکس من این است. که برای فورکی فریسی جمیہ که بیدی نیمشتی به ستقرون فاضی کان تھاک با اکتاهای پر از فراز فیک فیککند ولی اکامتاکی فازی افزی اپیکمی نه فاسلاسیش شماء است ونه کسی در اتاکهای آن ریفت وامد دارد ونه کراگی روشن estt. آن آن عند گیزینشی کردن با سکنان شان از سوی کاسین ک میزیتند تعبیر با سکنان یشان است شهد.

سكنان در مدر ايمه جمهاه نيز يكي از آن سكناني آست كه اغر جدي مي شود مي توادن منشا وحدان كيست در آن زكتمت شرك بهد. باید ستاد ناماز جمهاه که کی کیه

تقديم بر بدري كردن ايمه جمعه و إنافظة فازي مربيبانانه كه هركس كامت كاسب منايونيت دارد و مي كرك كلك وسل كه را با ديدن درد در آن شركت در ك. کے

در احاد جميعة نمي بيند در زمان هییک از انبیا وامامان هم همه جمیعت کیں دینی کیمی اند هلدی اند ‎ امر به تقوی و اقامه جمها برای آندین و همدلی دینداران مینیشتی است در این فازی مناوی روش کند.

رهبری به این سخنان اشاره می‌کنند که زنان باحجاب مانند فرزندان خود می‌دانند و در روزهای جمعه از امامان می‌خواهند که در سایر روزهای هفته رفتارشان مهربانانه و دعوت به دین باشد و در روزهای جمعه به امامان هشدار می‌دهند که حجاب نیستند. درگیر مسائل اقتصادی و هر چیزی که آنها را از جامعه جدا می کند. راهبرد فرهنگی جامعه باید در نظر گرفته شود.

از نظر تاریخی، وقتی رهبری صحبت می کند، تورم زاهایی که از آن سود می برند، با توجیهات مختلف در موقعیت یکسان نیستند. و در نهایت کمیته مرکزی جماعت در صورت عدم توجه در انتخاب رهبران بر مراحل برگزاری نماز جماعت و انتخاب امامان نظارت خواهند داشت.

نماز جمعه در شرع كيشور در در عن را در عن را در عين را در عين را در عن مي كنيم. اشتباهات گذشته است به جائر به انها من بدون درام که باید به این سکنان در آنید تکرد.

اهمیت این سخنرانی در این است که در شرایطی که عوامل گسستن پیوندهای ملی افزایش یافته و اقشار مختلف جامعه در مقابل هم قرار گرفته اند.

* پراکنده در سایت جماران

دکمه بازگشت به بالا