رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

داستان |رمان

به گزارش خبرگزاری بیگ نیوز ، اولین گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان که شامل تعداد آثار و پیشرفت کار داوری در دو قسمت مهرگان ادب و مهرگان علم است ، منتشر شد.

به گفته دبیرخانه جایزه مهرگان ، 1527 عنوان رمان و مجموعه داستان از چاپ اول 1398 و 1399 به این رویداد فرهنگی رسید.

دبیرخانه جایزه مهرگان همچنین گزارش می دهد که تعداد 165 عنوان کتاب محیطی علمی چاپ شده در شماره اول 1398 و 1399 که به دبیرخانه رسیده است ، نسبت به دوره قبل 15 درصد افزایش یافته است ، اما تعداد کتابهای بخش مهرگان علم دارای تغییر نکرده.

در جایزه مهرگان علم ، سابقه و عملکرد 77 سازمان مردم نهاد محیط زیستی (در سال 1398 و 1399) نیز توسط داوران ارزیابی می شود. حضور و مشارکت این تعداد سازمان های مردم نهاد نشان دهنده افزایش 25 درصدی تعداد سازمان های مستقل در این دوره از جایزه مهرگان علم است.

داوری آثار در قسمت مهرگان ادب در دو مرحله با حضور 12 داور و در قسمت مهرگان علم با حضور 7 داور انجام می شود.

جایزه مهرگان ادب در دور اول توسط قباد آذرآئین ، مانی پارسا ، سودابه سلگی ، آرزو چردست و کرامرضا تاجمهر داوری می شود. ابوالفضل حسینی تمام شد.

داوری جایزه مهرگان علم توسط هوشنگ ضیایی ، عبدالحسین وهاب زاده ، محمد درویش ، زهرا قلیچی پور ، محمدرضا داهی ، بهرام معلمی و مژگان جمشیدی انجام می شود.

علیرضا زرگر ، مدیر جایزه مهرگان با اشاره به تجربه انتخاب و راه اندازی بهترین «رمان زبان مادری» در بیستمین دوره جایزه ادبیات مهرگان ، می گوید: این کتاب ابتدا به زبانهای غیر فارسی در زمین نوشته شد. فرهنگ ایرانی – زبان مادری نویسنده – و متعاقباً به فارسی ترجمه و توسط ناشران در ایران منتشر شده است. به منظور رعایت حقوق فکری نویسندگان ایرانی چنین آثاری ، فرصت بررسی و ارزیابی این کتابها در “بخش ویژه” جایزه مهرگان ادب فراهم شد و مجسمه “ادبیات زبان مادری” و جایزه مهرگان ارائه شود

مجموعه آثار و بررسی کتابهای این دوره از جوایز مهرگان ادب و مهرگان علم در پاییز 1399 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در این دوره ، جایزه به برندگان مجسمه مهرگان ، جایزه نقدی و لوح یادبود در 9 رده مختلف اهدا می شود.

۵۷۵۷

دکمه بازگشت به بالا