دومین روز بدون مدال شمشیربازی ایران در قونیه

به گزارش شفاف، در دومین روز از بازی های تیراندازی با کمان کشورهای اسلامی، مسابقات اسلحه مردان و تیم های سابر بانوان برگزار شد که ایران در این دو بازو موفق به کسب مدال نشد.

ملی پوشان اپه تا تاحت یک کم فیلمیند پیش بردند و سكبت ایندیند.

تيم سابر زنان هم در نمح حقيقة براب اسبرجاني شكت خورد و در ديدار رده بندي نيز مغلوب توركي شد.

نتایج انفرادی به شرح زیر است:

مرحله گروهی

محمد رضایی طادی (۲۱ ساله): ۳ پیروزی و ۲ شکت

محمد رضایی (41 سال): 4 پیروزی و 2 شکست

محمد وثوقی: 2 پیروزی و 4 شکست

مرحله نهایی جدول اصلی:

15

محمد رضایی (41 ساله) از ایران 15 – پریرا از سنگال 11

محمد رضایی طادی از ایران 15 – اولو از کرگیزستان 8

مرحله هشتم نهایی جدول اصلی:

محمد رضایی (41 ساله) از ایران 15 – سرتای از قزاقستان 13

محمد رضایی طادی (21 ساله) از ایران 10 – اوده از ادردان 15

مرحله پایانی جدول اصلی:

محمد رضایی (41 سله از ایران) 11 – پتروف از کرگیزستان 15

رتبه بندی فردی شمشیربازان اپه ایران در بازی های روستانی اسلامی:

7- محمد رضایی (41 ساله)

14- محمد رضایی تادی (21 ساله)

24 – محمدرضا و وثوقی

تیمی راستمی ایرام سابر زنان به شرک زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی

ایران 45 – عربستان 18

نجمه سازنچیان: 15 امتیاز گرفتن و 3 امتیاز از دست بابا.

فایزه رفیعی: 15 امتیاز گرفتن و 6 نقطه توجه.

نکته: 15 نقطه گرفتن و 9 نقطه توجه.

مرحله نیمه نهایی

ایران 22 – آذربایجان 45

نجمه سازنچیان: 7 امتیاز گرفتن و 15 امتیاز از دست بابا.

فایزه رفیعی: 10 امتیاز گرفتن و 15 امتیاز دست.

امتیاز : 5 نقطه گرفتن و 15 نقطه دست.

دیدار راهبندی

ایران 23 – ترکیه 45

نجمه سازنچیان: 10 امتیاز گرفتن و 15 امتیاز دست.

فائزه رفيعي: 5 امتياز گريفت و 15 امتياز از دست داد.

نکته: 4 امتیاز گرفتن و 10 امتیاز از دست پدر.

Киана Багорзеда: 4 تمایز گرفتن و 5 تمایز از دست پدر.

دکمه بازگشت به بالا