دوری چند هفته‌ای مهاجم استقلال/ خوش شانسی برای مطهری؟

அத்து தேம் பேட்டிக்க்கு ஬ுத்திய்஁ிய்திய்

به روگر کروپ استخدام شرکت انا ارمان رمضانی استگر تیم استکلل به دیل برگشتیت از کمر کمر میدید در عربی ابی پوشان هوزر دهرد. این بازیکن پس از معاینه جسد MRI گرفته شد. باشگاه استقلال میزان دوری به گزارش تیم پزشکی محدود شده است اما پیگیری ها نشان می دهد ماه رمضان چند هفته از میادین دور خواهد بود. رمضانی که آن فسل تستوبر ساپینتو به امیرارسلان متهری پریںدا شد هلا از سنتاث دور تر می شود.

جالب اینجاست که متاهری این شانس را دارد که در صورت تایید ریکاردو ساپینتو به تمرینات گروه اضافه شود و حتی به میدان بیاید. متهری که زیر بار فسخ روزدش با استقلاد نرفت با فردان کافی رضایی به تراکتور و مسدومیت ارمان رمضانی با شانس بازیکردن را کند کند.

انتهای پیام/۰۰۴۸/

دکمه بازگشت به بالا