اقتصادی

دلیل خاموشی های پراکنده اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بیگ نیوز ، مصطفی رجبی مشهدی افزود: در پی اعلام ها و هشدارهای قبلی ، در این هفته به دلیل افزایش دما ، افزایش قابل توجهی در مصرف برق تجربه کرده ایم.
وی ادامه داد: امروزه تقاضای برق به 65700 مگاوات رسیده است و به دلیل محدودیت در تولید برق از نیروگاه های آبی ، امکان جایگزینی و تامین برق مورد نیاز نیروگاه های حرارتی وجود نداشت.
سخنگوی صنعت برق گفت: در حالی که صنایع کلیدی با صنعت برق همکاری خوبی دارند ، لازم است سایر هموطنان در بخشهای محلی و تجاری برای جلوگیری از قطع برق با صنعت برق همکاری کنند.
رجبی مشهدی ادامه داد: اگر هموطنان ما بین 12 تا 18 ساعت که اوج بار روزانه است و بین 20 تا 23 در اوج شب با خاموش کردن چراغ های اضافی و تنظیم دما روی 25 ، مصرف را کاهش دهند. درجه ، احتمال تأمین برق را می توان کاهش داد. “انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا ، مدیرکل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: دیروز تقاضای مصرف برق به 65107 مگاوات رسید و پیش بینی می شود این مقدار دوباره از 66000 مگاوات فراتر رود.

..

دکمه بازگشت به بالا