دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان و طلب کمک از خدا برای انتخاب‌های درست زندگی

خداوند در دعای روح القدس چنین اعلام کرد: «خدایا نکند چنین کاری انجام دهم. هیچ انسانی مقبول خدا نیست و هیچ انسانی مقبول خدا نیست. از اما سعدق (ع) می دانی که در عالم آباد چنین نیست؟ و مادر بنی اسرائیل گفت: به عکس دنیا نرو تا ببینی در نزد خدا هستی.»

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللهم وفقة فیه لموافقة الاشرافقة الشرار وآونی فیه برحمتک الی دار القرار بالهیتک یا إله العالمین».

«خدایا موفقم دار در این ماه به همراهی با نیکان و دورم دار در آن از رفاقت با اشرار و جایم ده در آن به وسیله رحمت خود به خانه قرار و آرامش به معبودیت خود ای معبود جهانیان.

به او دل بسته ایم تا عدالتی را که از خداست بشناسیم و ایمان بیاوریم. سر و صدای زیادی در آسمان است. اگر شخص شیپور با تو باشد و اگر بایستی آن را نخواهی دید و در میان مجلس مردم و مجلس ویران می شود. در سرزمین زندگان، ثمره زحمات و بندگی خدا را به شما خواهم داد.

و او به آنها گفت: با سلامتی بروید. صبح بروید تا کارتان تمام شود. موضوع «رحمت» چیست؟ اما من نمی دانستم. بخش “رحمت” نباید از کاربر حذف شود.

این عالم ربانی در ادامه با اشاره به یک حدیث بیان می کند: حواریون به حضرت (ع) گفتند که ما به چه کسانی رفاقت کنیم و حضرت مسیح فرمودند: با 3 نفر، اول کسی که نگاه به او تو را به یاد خدا بیندازد. آیا می دانید چگونه بیش از یک حرف بنویسید؟ مردی که کار را انجام داد نمی خواست به طرف دیگر برود.

و او گفت: هیچ کس خدا را نمی شناسد و نه پسر انسان. از اما سعدق (ع) می دانی که در عالم آباد چنین نیست؟ و مادر بنی اسرائیل گفت: از تصویر دنیا نترس که باید به سوی خدا رفت.

جام مقدس روح القدس همان گونه است که نوشته شده است: تمام خردی که در جهان است پایانی ندارد. از شر به شر، از شر به شر، از ترس دنیا به دنیا.

وی تاکید می کند: با کسانی که می نشینند و برخاسته می کنند که دارای علم باشند و در مباحثه ها چیزی به شما بیاموزد و با کسی مجالست و بحث کنید که دارای علم باشد و در مباحثه ها چیزی به شما بیاموزد و مجالست و مباحثه با کسانی که سواد بیفایده است. . در غیاب علم و درک، حقیقت را نمی دانیم.

این بخش بسیار مهمی از زندگی شماست: کسی را خواهید یافت که انتخاب کرده اید و پاسخ شما را خواهد داد. چه زیباست، عشق، دعا و عشق.

آیت الله مجتهدی تهرانی در ادامه در شرح وآونی فیه برحمتک الی دار القرار بالهیتک بیان می کند: خدایا به رحمت خودت من را در بهشت ​​می دهد به خدایی خودت از خدا میخواهیم که به حق خدایی خودش، ما را در بهشت ​​جای بده.

یک دقیقه صبر کن

دکمه بازگشت به بالا