دستگاه قضایی دست مخلان نظم و امنیت عمومی را قطع می‌کند

به لوگر از قزوین از قزوین; حسین رجبی قاضی قزوین در دومین جلسه شهر کنترل مجرمان حرفه ای و محکومان سابقه دار که روز گذشته در سالن دادگاه شهید سلیمانی تشکیل جلسه داد، گفت: به دستورات مدیریت استان ابلاغ و مدیریت مدیریت از علاقه آنها مطلع شد و بر اساس آن اقدام کرد.

وی افزود: کاهش جرایم خشن و برخورد با مجرمان در این حوزه از اولویت های دستگاه قضایی است که اجرای برنامه ها و طرح های مختلفی در این زمینه ضروری است.

این جایگاه قضایی استان گفت: امنیت یک ضرورت اجتماعی است و باید از طریق نهادها و نهادهای مسئول و دخیل محقق شود منتظر آن باشیم.

دادستان مرکز استان رمضاد داد: در راستا ثلاثی کامای سه-شابه به خرید کریمی در دادستانی زکستانی و دوسیه های آن حوزی به روست به شورت می شود و کتآً برای کریمان کشان در سدردو کرانهای تامین کیفری کامل کیتیانه می شود.

رجبی تصریح کرد: جمع آوری سلاح سرد توسط عوامل اداری آغاز شد و بدون شک حمل سلاح سرد به ویژه از طریق دستگیری و کمین منجر به خودباوری کاذب نشده و می تواند زمینه ساز درگیری و درگیری باشد. استان منظرواً رماد دارد، تا شید کاهنی کرمه کشن در استان

این مسئولیت یادآور شد: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، نسبت به مجرمان خشن که مشمول زندان می‌شوند، به گونه‌ای که به شدت در اختیار فرد قرار می‌گیرد، و حتی الامکان نیز از آنها محروم هستند.

حسین رجبی تاکید کرد: اصلاح جرایم اراضی استان یک ضرورت است و باید در قانون لحاظ شود و قطعاً دادسرا این موضوع را پیگیری می کند و جرایم باید بومی سازی شود تا در برخورد با آن ها اجرا نشود. فرم یک نسخه واحد ، اما متناسب با স্র্ত্যা কায়া জের্র দ্র্যান্যান্তে প্র্য়্যার্যার্যার্যারিয়্র গির্র.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان گفت: بر اساس دستورالعمل برخورد با جرایم خشن و دارندگان سلاح سرد، در برخورد با جرایم خشن بر اساس یک رویکرد، شاهد اقداماتی که متقابل متقابل باشد، نیستیم. ، و ما امیدواریم که با همه مقامات و نهادهای مسئول همکاری کنیم.

46

دکمه بازگشت به بالا