دستور زاکانی برای واریز همه منابع درآمدی به خزانه شهرداری تهران

بر اساس آخرین بیانیه شهردار تهران ، سازمانها و شرکتهای شهرداری باید تمام درآمد را منحصراً به حساب درآمدهای خزانه این موسسه واریز کنند.

به گزارش بیگ نیوز ، مطابق دستورالعمل معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و همچنین اخطار شهردار تهران به آن ، جهت شفاف سازی حساب های شهرداری و تنظیم معاملات مالی شهرداری تهران ، کلیه واحدها ، مناطق ، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی و سایر وجوه دریافتی تحت بودجه مصوب را فقط در پرداخت درآمدهای خزانه شهرداری واریز کنند که به پیشنهاد شهرداری و تأیید شهر شورای تهران

این دستورالعمل بر اساس مفاد 35 برنامه سوم توسعه تهران ، نیاز به استفاده از دستورالعمل خزانه داری در شهرداری تهران ، اعلام شده در سال 2017 توسط وزارت کشور ، و همچنین مطابق با اجرای تبصره 1 است. بودجه مصوب شورای شهر تهران

به گزارش وب سایت شهر ، اعلام این دستورالعمل در حالی صورت می گیرد که پیش از این برخی از اعضای شورای پنجم تهران از عدم پرداخت درآمد به خزانه شهرداری انتقاد کرده و بارها به سازمان ها و شرکت ها هشدار داده بودند که در این مورد مصوبات اعمال نکنند. به به

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا