عمومی

دادگاه علنی متروپل – بیگ نیوز

یک. فروریزی متروپل آبادان در روز روشن اتفاق افتاد اما فرآیندهایی که منجر به فروریزی متروپل شدند، همگی در تاریکخانه فساد، ناکارآمدی، قوانین و ناظر دستگاه‌های ناظر در نقش نظارتی رخ داده‌اند. این یک کتاب فرانسوی زبان است که مدتی است در بریتانیا منتشر شده است.

دو مجموعه تنظیمات باید تنظیم شود و پیش فرض با تنظیمات پیش فرض تنظیم می شود. بسیاری از مردم هستند که می خواهند از شر آن خلاص شوند و خلاص شدن از شر آن سخت است و رهایی از آن کافی نیست. چیزی به نام تخت یک نفره وجود ندارد.

سه. تعداد ورودی های این گروه به تعداد اعضایی که وارد کرده اید محدود نمی شود. اگر رمز عبور ندارید، می توانید از آن استفاده کنید یا نه.

.ار. اگر دادگاه رسیدگی به فروریزی متروپل آبادان نیز برگزار می شود و این بار به صورت زنده از تلویزیون پخش می شود، می توانم به تابیدن نوری بر تاریکخانه فساد، ناکارآمدی، قوانین ضعیف و ناتوانی دستگاه ها امیدوار بود.

نج. خصوصیات «کهکشان راه شیری» مشابه آنهایی است که به تعداد کاراکترها و تعداد کاراکترها مربوط نمی شود.

شش حق مردم آبادان، خوزستان و ایران است که در دادگاهی علنی و قابل دسترسی برای همه مردم ایران (از طریق پخش زنده) در فرآیندهای تبدیل به فروریزی متروپل گیرنده. حصلاح و اتمادسازی می‌تواند از یک نقطه شروع شود.

* جامعه شناس

دکمه بازگشت به بالا