تکلیف مجلس برای پرداخت حقوق ماهانه حق‌التدریس ها برای سال آینده

نمایندگان مجلس در بررسی بودجه های امروز خود تصمیم گرفتند که پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حقالتدریس، حقالزحمه، ساعتی، حقوق نظارت و تصمیم گیری های حل اختلاف باید به ماهانه پرداخت شود.

اگر نامی در این سایت ندارید، باید نام سایت مورد نظر خود را تغییر دهید.

توسط گروه Asas Band B کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حقالتدریس، حقالزحمه، ساعتی، حق نظارت و جلسات حل اختلاف، هزینه ناپذیر می شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این ثبت است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

بند ج نیز می گوید: پرداخت حقوق و کارمندان کارکنان (پرسنل) و شرکت های آب و خدمات استانی شرکت های توزیع برق استان ها که به صورت نمایندگی در شرکت های آب و کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می کنند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی همینطور، بلامانع est.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا