تولید مواد نانوکربنی با پسماند ماهی!

در همی بریکنت، «نانوپیازهای کربین‌پایه» (Carbon nano-onions/CNOs) نیز از آن قائب مستثنی نیدین. این مواد که برای اولین بار در سال 1980 معرفی شدند، نانوساختارهایی متشکل از پوسته های متحدالمرکز فولرن ها هستند که ویژگی های جذابی مانند مساحت سطح بالا و هدایت حرارتی و الکتریکی بالا را نشان می دهند.

این در صورتی است که روش‌های مرسوم برای تولید نانولوله‌های کربنی دارای جنبه‌های منفی جدی هستند، اما اکنون گروهی از دانشمندان مؤسسه فناوری ناگویا، ژاپن، در یک تحقیق اخیر که در نشریه شیمی سبز (شیمی سبز) منتشر شده است. , یک راه ساده داشته باشید.

بردال پسماند ماهی به ماداوت نانوکرربنی بری تکیں کے کے کے کہے

در آن روش با خميكيال بر الی هام با ريزامواج (microwave pyrolysis) فزولات ماهی با روش سنتز، کرف کند سینی به نانوپیازهای کربنی می‌شوند به نانوپیازهای.

این روش مصنوعی با محیط زیست نیز سازگار است و راهی مستقیم برای تبدیل فضولات ماهی به مواد مفید فراهم می کند. این گروه تحقیقاتی معتقد است این خودرو به تحقق اهداف متعددی کمک خواهد کرد.

علاوه بر این، اگر از این نانوپیازهای کربنی در ساخت نسل بعدی لامپ های LED و نمایشگرهای QLED استفاده شود، این امر به کاهش هزینه تولید آنها کمک می کند.

46

دکمه بازگشت به بالا