ورزشی

تدوین آیین‌نامه انتخابی و ارسال به IOC در دستور کار کمیته ملی المپیک

بر اساس گزارش ها شفافانتخابات کمیته ملی المپیک قرار است در 8 مارس برگزار شود. با توجه به اینکه اساسنامه کمیته ملی المپیک تغییر زیادی کرده است، آیین نامه برگزاری انتخابات نیز باید بازنگری شود، زیرا آیین نامه قبلی مربوط به سال 92 است.

ضمناً نکته اینجاست که در تبصره 2 ماده 6 اساسنامه آمده است: دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات به پیشنهاد هیأت اجرایی و پس از تأیید کمیته بین المللی المپیک و تأیید اجرا خواهد شد. مجمع عمومی

کمیته ملی المپیک در اسرع وقت شروع به تهیه پیش نویس مقررات جدید کرده و سپس برای تصویب به کمیته بین المللی المپیک ارسال خواهد کرد.

کمیته ملی المپیک برای اخذ موافقت مجمع عمومی، جلسه فوق‌العاده‌ای را به صورت حضوری یا وبینار برگزار می‌کند تا مراحل قانونی تصویب آیین‌نامه انتخابات را طی کند و سپس می‌تواند طبق آیین‌نامه جدید انتخابات را انجام دهد.

البته ابتدا باید آئین نامه به تصویب هیات اجرایی برسد و جلسه بعدی هیات اجرایی سه شنبه هفته آینده تشکیل خواهد شد تا ببینیم آیا این آیین نامه در دستور کار قرار می گیرد یا خیر.

دکمه بازگشت به بالا