تأکید استاندار تهران بر راه اندازی شبکه استانی برای تهران/حمایت قضایی از عامران به معروف

استاندار تهران بر زوم راهتزی راهتزی استانی برای تهران کرد و گفت: در استان تهران برای ترکه کے کے ہے کے ہے کے کے کے ہے ہے کے کے ہے ہے

به گزارش بیگ نیوز، محسن منصوری در پایان جلسه شهر تهران گفت: جلسه امروز در شهر تهران حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی برگزار شد و برنامه جلساتی داشتیم. که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.» تصمیم بگیرید اولین گزارش از عملکرد دستگاه های مرتبط با موضوع موضوع مشخص است و ذکر نشده است و همچنین اجرای دستورالعمل ها و ضوابط در داخل دستگاه های عامل در این حوزه، ضمن بحث و بررسی گزارش انجام شد.

وی افزود: بی تندید در هوزا امربه معروف و نهی از منکر باید را را از کود دروستها کنیم و درون درون دروشته. بر همین اساس روگویی از اسلامه فراهادهای اینترنتی دراسته های فیلمای منتشر شد.

منصوری ادامه داد: در این جلسه همچنین گزارشی از مکان هایی که در سطح شهر تهران در حال ساختارشکنی هستند، از جمله برخی کافه ها و رستوران ها که برای مصارف خاص در مجاورت دانشگاه تشکیل شده و ارتباط آنها با سازه های خارجی صورت گرفته است، ارائه شد. مشاهده شد و برنامه عملیاتی برای ساماندهی آنها به زودی ارائه شد.

استاندار تهران در بخشی دیگر از شرکت خود افزود: عفت و حجاب یکی از دلایل معروف و حرام بودن حجاب است و سپس در جلسات این ورزشگاه پیگیری می شود. و امروز گزارش هایی در این رابطه ارائه خواهد شد. بی‌تردید آن مصداق با جدیت تصویر شده بود.

وی ادامه داد: بحث حمایت قضایی از مردم مطرح و بررسی شده تا بتوانیم از مردم حمایت کنیم و در ماه های اخیر هیچ موردی نبوده که مورد حمایت قرار نگیرد. رضایت می‌دهیم سکاک از متولیان آن تعلیم نمع ورایت شد.

ضعیف ترین رسانه در تهران را داریم

استاندار در یک جلسه ستاد نیز با لزوم اطلاع رسانی و اطلاع رسانی رسانه ای برای موضوعات فرهنگی گفت: در استان تهران ضعیف ترین حوزه رسانه های کشور را داریم و عملا رسانه های نداریم. استان های کیشور دارای شبکه های استانی هستند اما در استان تهران هیچ وسیله ارتباطی با مردم استان تهران نداریم و نیاز به وجود شبکه انحصاری بیش از پیش احساس می شود و بخشی از این کمبود نیز خود را نشان می دهد. حوزه فرهنگی

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا