بیگ نیوز – کارخانه سیمان زاوه

برزی از تولندیننجنجنجنجنجنجنجنجنجنجننننننننننننننن کلیل کمبود سوخت و طایقلی و غیره در حال حاضر حاضربرخی از کارخانه های سیمان در خراسان رضوی به دلیل قطع گازو از طرفی عدم اختصاص و عدم تخصیص مجدد سهیم مازوت با مشکل مواجه شده و این کارخانه ها را به تنهایی ذکر کرده است. است. شاید این مسئله در حال حاضر که صنعت مسکن بسیار فعال نبوده و استفاده از سیمان در بازار کم است به چشم نیامده یا بسیار دارای اهمیت باشد اما در ادامه وضعیت موجود، بروز شرایط صورت چالشی در ماههای آینده دور از انتظار نخواهد بود. خراسان رضوی دارای هفت واحد تولید سیمان با ظورفیت ۸. همچنین سهام واحدهای تولید سیمان استان در کشور از نظر ظرفیت تولید ۹.

دکمه بازگشت به بالا