بیش از ۱۰۰گونه جانوری ایران در معرض خطر انقراض

تحمیل مهره داران در معرفة انگراض و صحبت و مستفتی شد بائ از قدود 20 سال بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، بهــــــــــــرـــــــــــــــــــــر،

به گزارش بیگ نیوز، حسن اکبری – دستیار سازمان حفاظت محیط زیست و حفاظت محیط زیست – در این خصوص گفت: در استانه دولت با تحمل على تحمیل بهویژه دفتر ملی ترکی فیسیکی و جنتیکی تفریش کیمس هایهایرهدار در ترکی کریں در کرایه هه بر اساس بند مده ۳ قنون. شيكر و صيد و تصويب 168 شوريا العلي كمبيت عميه زيست بهشرواد و در تسجيل رسميل و حربت شد و از آن تاريخ ملاك عمل بريا مساعلة و حقوق در كيشور برا بائة شد.

وی افزود: بر اساس فهرست بیش از 100 گونه در معرض خطر انقراض و بیش از 160 گونه تحت حفاظت و حمایت قرار دارند.

اکبری تکھید کرد: در کابس ابزیان و کرکــوستان مسوبه بهیں برجاست هنوز برجست و در کہے کے کے و در کہے کے ہے کہے.

تعیین وضعیت گونه های حفاظت شده بر اساس فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) توسط گروه های تخصصی و بر اساس اطلاعات علمی به روز و معیارهای کمی مانند میزان کاهش جمعیت، توزیع محدود جغرافیایی گونه ها و اینکه آیا نتایج یک تجزیه و تحلیل احتمال انقراض بالقوه در طبیعت کم است یا خیر.

با توجه به اینکه این اطلاعات در مورد تعداد محدودی از گونه های ایران وجود دارد و برخی از وضعیت تهدید فعلی برخی از گونه های حیات وحش کشور در فهرست قرمز IUCN اعمال نمی شود، دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و منابع ژنتیکی با همکاری دفتر حفاظت و مدیریت حیوانات کسب نظر از اساتید دانشگاهی، متخصصان ستادی و سازمانی سازمانی به‌تدریج فهرستی از فهرست‌بندی‌های شناسایی مهره‌داران کشور بر اساس شاخصه‌هایی مانند عوامل آسیب‌پذیر، وضعیت موقعیت، پراکنش محدود و میک بودن، وضعیت و وضعیت سلامتی غیره کرده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا