بسطام با زلزله ۴.۵ و جزیره خارک با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ لرزیدند

این پست از سایت بیگ نیوز برگرفته از سایت ” www.isna.ir ” در مورد مقاله ” بسطام با زلزله ۴.۵ و جزیره خارک با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ لرزیدند ” ارائه شده است، در صورتی که محتوای این پست مورد توجه تان واقع شده است به دسته بندی مربوطه مراجعه نمایید.

در هفته گذشته اهواز استان خوزستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ و جزیره خارک با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ لرزیدند، ضمن آنکه در بسطام استان سمنان زلزله ۴.۵ و در ازگله کرمانشاه زلزله ۴.۲ رخ داد.

به گزارش بیگ نیوز، در هفته گذشته اهواز استان خوزستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ لرزید و جزیره خارک استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ را تجربه کرد.

همچنین در بسطام استان سمنان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۵ رخ داد و سرپل ذهاب استان کرمانشاه با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ لرزید.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است.

شنبه ۱۲خرداد

در الشتر استان لرستان زلزله ۲.۶ رخ داد.

یکشنبه ۱۳ خرداد

در بوشکان استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و رومرکز آن در ۲۴ کیلومتری بوشکان و ۳۲ کیلومتری شنبه استان بوشهر و ۳۱ کیلومتری فراشبند استان فارس بوده است.

فارغان استان هرمزگان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۲ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۲ کیلومتری فارغان و ۳۱ کیلومتری سرگز استان هرمزگان و ۴۵ کیلومتری ارزوئیه استان کرمان گزارش شد.

بسطام استان سمنان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۵ در عمق ۸ کیلومتری زمین لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۴ کیلومتری بسطام، ۲۰ کیلومتری شاهرود و ۲۰ کیلومتری کلاته خیج این استان گزارش شد. زلزله ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است

میمند استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۷ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۴ کیلومتری میمند، ۲۰ کیلومتری دوزه و ۲۲ کیلومتری فیروزآباد این استان گزارش شد. 

در نجف شهر استان کرمان زلزله ۲.۵ و در دهرم استان فارس زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

دوشنبه ۱۴ خرداد

در رباط قره بیل استان خراسان شمالی زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

لنده استان کهگیلویه وبویر احمد با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۸ کیلومتری زمین لرزید و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۵ کیلومتری لنده، ۲۰ کیلومتری دهدشت و ۲۷ کیلومتری قلعه رئیسی این استان به ثبت رسید.

در دوزه استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۸ کیلومتری زمین به ثبت رسید و کانون آن در ۲۰ کیلومتری دوزه، ۲۳ کیلومتری میمند و ۲۷ کیلومتری فیروزآباد این استان گزارش شد.

راور استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۴ کیلومتری و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۳۱ کیلومتری راور، ۵۶ کیلومتری هجدک و ۶۷ کیلومتری خانوک این استان به ثبت رسید. زلزله ۳.۳ در عمق ۱۳ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است. 

سه‌شنبه ۱۵ خرداد

در بلوک استان کرمان زلزله ۲.۵ رخ داد.

سرپل ذهاب استان کرمانشاه با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۲۰ کیلومتری لرزید که رومرکز آن در ۴ کیلومتری سرپل ذهاب، ۲۳ کیلومتری قصر شیرین و ۳۶ کیلومتری گیلانغرب این استان بوده است.

سلماس استان آذربایجان غربی زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۵ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۶ کیلومتری سلماس، ۱۰ کیلومتری تازه شهر و ۳۸ کیلومتری خوی در استان آذربایجان غربی گزارش شد.

چهارشنبه ۱۶ خرداد 

سالند استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۶ کیلومتری زمین را تجربه کرد که کانون آن در ۱۴ کیلومتری سالند، ۱۷ کیلومتری لالی و ۲۶ کیلومتری گتون این استان بوده است.

در رباط قره بیل استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵ و در ساغند استان یزد زلزله ۲.۵ رخ داد.

ارد استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۵ کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در ۱۹ کیلومتری ارد، ۲۱ کیلومتری عمادده و ۲۸ کیلومتری اوز این استان بوده است. 

پنجشنبه ۱۷ مرداد

قیر استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۴ کیلومتری قیر، ۲۰ کیلومتری افزر و ۲۳ کیلومتری دوزه این استان به ثبت رسید.

در لالی استان خوزستان زلزله ۲.۷ و در راور استان کرمان زلزله ۲.۶ رخ داد.

اهواز استان خوزستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۲۰ کیلومتری زمین لرزید که کانون آن در ۲۲ کیلومتری اهواز، ۲۷ کیلومتری حمیدیه و ۴۵ کیلومتری سوسنگرد این استان بوده است.

جمعه ۱۸ خرداد

قره‌ضیاءالدین استان خراسان رضوی با زلزله ۲.۵ لرزید.

در جزیره خارک استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۳۲ کیلومتری جزیره خارک، ۷۲ کیلومتری بندر گناوه و ۷۲ کیلومتری بندر ریگ استان بوشهر گزارش شد.

ازگله استان کرمانشاه با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۲ در عمق ۸ کیلومتری زمین لرزید که کانون آن در ۱۳ کیلومتری ازگله، ۳۵ کیلومتری قصرشیرین و ۴۲ کیلومتری تازه‌آباد این استان بوده است.

قاسم‌آباد استان خراسان رضوی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید که کانون آن در ۲۲ کیلومتری قاسم‌آباد، ۴۷ کیلومتری نشتیفان و ۵۰ کیلومتری سنگان این استان بوده است.

اندوهجرد استان کرمان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۲ کیلومتری زمین لرزید که کانون آن در ۴ کیلومتری اندوهجرد، ۱۷ کیلومتری سیرچ و ۲۳ کیلومتری شهداد این استان بوده است.

انتهای پیام 

دکمه بازگشت به بالا