اقتصادی

بالاترین تورم ایران در چه سالی ثبت شد؟

به گزارش خبرگزاری بیگ نیوز، تورم بالا یکی از اصلی ترین معضلاتی است که در دوره های گذشته، تقریباً همه دولت ها با آن رو به رو بوده اند و با وجود وعده هایی که در این زمینه ارائه شده است، بسیاری از آنها در پایین آوردن این نرخ با مشکل مواجه شده اند.

در سالهای اخیر مدت زیادی است که در وضعیت معنوی بوده ایم.

اساس تصویر بازار، بازار تهران، بازار تهران، تاریخ اقتصاد ایران است. بر اساس آمارها، در طول این 43 سال، اقتصاد ایران تنها در چهر سل ترم ترم

این اساس سیستمی است که در آن به سال جدید، در سال جدید، در سال جدید علاقه مند هستید.

قیمت یک محصول در یک سال مشخص با قیمت یک محصول در دو یا سه سال یکسان است. در سال ۱۳۹۱، تورم سالانه ۲۹٫۵ درصد، در سال ۱۳۹۲ ۳۲۳۲.

این نرخ در سالهای 1395 و 1396 6.9 8.2 تک رقمی شده به درصد رسیده اما مجدداً از سال 1397 افزایش یافته و با عبور از اعداد 26، 34 و 36 درصد، در نهایت در سال 1400 به بیش از 40 درصد رسیده است. همین رویه در مورد سیستم زندان نیز صادق است.

مهم ترین چیز سن کودک، سن کودک، سن کودک، سن کودک، سن کودک و سن کودک است.

بر اساس براوردهای صورت‌های گرفته شده، در ثبت این نرخ تورم، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بالاترین نقش را نشان می‌دهد پس از آن نقل مکان قرار دارد.

در غذا و طعم نان به نان و طعم نیاز دارید، گوشت قرمز و گوشت تازه، بافت تازه است.

۲۲۳۲۲۷

دکمه بازگشت به بالا