اجتماعی

انقراض گونه‌های زیستی و ایجاد طوفان نمک پیامد خشک‌شدن زاینده‌رود

در استان اصفهان 5 هزار و 421 حلقه چاه وجود دارد که در حال حاضر سالانه 517 میلیون مترمکعب از آب زیرزمینی برداشت می شود.

به گزارش بیگ نیوز دکتر. بهران نادی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد امروز در وبینار تخصصی فرونشست اصفهان، گفت: در استان اصفهان 5 میلیون نفر جمعیت داریم که نیاز آبی آن به 1.6 میلیارد متر مکعب انباشته در ذخایر سدهای استان بستگی دارد. وی افزود: در حال حاضر شرایط مناسبی را برای مخازن سدها در کشور نمی بینیم و زمانی که آب های سطحی کاهش یابد، فشار بر منابع آب زیرزمینی افزایش می یابد.

نادی فرونشست را نتیجه کاهش سطح آب های زیرزمینی دانست و گفت: 273 دشت کشور ممنوعه، 135 دشت جزو دشت های ممنوعه بحرانی و 221 دشت آزاد در کشور است که این به معنای برداشت آب از آن و محدودیت آب نیست. در خودشان

وی با اشاره به واردات 35 میلیارد مترمکعب آب مجازی در قالب واردات محصولات کشاورزی، باغی و دامی و 5 میلیارد مترمکعب صادرات آب مجازی زمین، خاطرنشان کرد: از 4272 مترمکعب به ازای هر نفر در سال 1350 به 1592 مترمکعب رسیده است. به ازای هر نفر در سال 2016

یکی از اعضای هیأت علمی گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی، بین اقتصاد ضعیف کشورها و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی ارتباط معناداری وجود دارد، بنابراین باید در توسعه اقتصاد پویا و پایدار تجدید نظر کنیم.

نادی مصرف آب در بخش های مختلف اقتصادی را یکی دیگر از دلایل فرونشست زمین عنوان کرد و تاکید کرد: برای تولید یک کیلوگرم گوشت گاو به ۱۵ هزار و ۴۱۵ لیتر آب نیاز است. یعنی اگر یک نفر در روز 150 لیتر آب مصرف کند، حدود 100 روز مصرف آب برای هر نفر برای تولید یک کیلوگرم گوشت گاو مصرف می شود.

نادی با بیان اینکه از 8 سد استان اصفهان، سد زاینده رود 90 درصد حجم کل مخازن سدهای این استان را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: این نشان می دهد که سدهای پراکنده ای که در استان هستند حجم قابل توجهی ندارند و ما نمی توانیم. باید مصرف آب یک سد مولد را تامین کند که خود با چالش هایی مواجه است.

این محقق مصرف سالانه آب شرب اصفهان را 300 میلیون مترمکعب عنوان کرد و تعداد چاه های مجاز و غیرمجاز در دشت اصفهان را 5 هزار و 421 حلقه عنوان کرد و گفت: این تعداد چاه در حال حاضر 517 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در سال است. .

به گفته وی، تعداد حلقه‌های چاه در محدوده شهری اصفهان 3600 حلقه است.

نادی با بیان اینکه زاینده رود در صورت جریان مستمر به طور متوسط ​​110 میلیون مترمکعب از سفره زیرزمینی را تغذیه می کند، گفت: میزان نفوذ آب باران 20.8 میلیون مترمکعب است که باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با اشاره به اثرات خشکسالی زاینده رود گفت: انقراض تنوع زیستی، خشکسالی تالاب گاوخون، بیابان زایی و طوفان نمک به دلیل ایجاد بیابان بزرگ نمک، از بین رفتن پایداری اکولوژیکی، ناپایداری اقتصادی و رانش زمین یکی از آنها خواهد بود. پیامدهای خشکسالی زاینده رود

وی افزایش مهاجرت و اثرات مخرب آن بر سفره های زیرزمینی و خطر سلامتی انسان ها را از دیگر پیامدهای خشک شدن زاینده رود برشمرد و گفت: این بحران با آموزش همگانی برای ایجاد رونق پایدار قابل عبور است. منابع و افزایش بهره وری». .رد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا