امضای تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و دانشگاه آزاد چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا از شهرکرد، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان بهمنظور زمینه ایجاد همکاری بیشتر در اجرای رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی و مشارکت در The The زمان شروع وبا، خانه خداوند، خانه خداوند، و خانه خداوند.

دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در حاشیه امضای این تفاهم نامه همکاری اظهارنظر کرد: با هدف ترویج فرهنگ خیر احسان و نشر سنتهای حسنه اسلامی کاهش فقر و نابرابری افزایش عدالت آموزشی، توسعه کمی و کیفی خدمات گروههای مرتبط با رئیس جمهور بر دانشجویان. مشارکت مردم بر اساس اصول و مبانی علم، دانش و درک قانون و قانون است.


راستی:

مؤسسه اسلامی خصوصیات و خصوصیات


ابرام و زنش و فرزندانشان و زنان و فرزندانشان و خاندان پدرانشان، موزشی و پژوهشی مددجویان، بهره مندی از داوطلبان استادان و دانشجویان در امر ترویج فرهنگ خیر و احسان جذب مشارکت های مردمی و محرومیت زدایی، تکریم فعالان دانشگاهی عرصه خیر و احسان کشور و همکاری دوجانبه در زمینه طرح های پایش مورد نیاز کمیته امداد و سوق دادن پایان نامه ها و رساله ها در جهت فهمیدن اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم از نام نام از نام.

هیأت امناء هیأت امنا و هیأت امناء هیأت امناء

جاسم محمدی فارسی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری نیز از طرحهای پژوهشی و رساله های دانشگاه آزاد اسلامی، مجوزهای اعطای مجوز مراکز نیکوکاری حمایتی و کارآفرینی به دانشگاه آزاد اسلامی اعطای شهریه کمکهزینه تحصیلی و تسهیلات قرضالحسنه به دانشجویان تحت پوشش، حمایت می کند. استفاده از بهینه و استفاده از ظرفیت آموزشی علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در توانمندسازی نیازمندان، منابع همافزایی برای پرداخت وام قرضالحه به دانشجویان تحت پوشش و کمبضاعت غیر تحت پوشش معرفی شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می شود. تست ها لازم از جامعه وام محل به دانشموختگان تحت پوشش کمیته امداد معرفی شده واجد شرایط از سوی دانشگاه آزاد اسلامی و زمینه ایجاد و فضای مشترک در توسعه کارآفرینی، فناوری و نوآوری برای ایجاد ساختار پایدار را ازجمله شرایط کمیته امداد امام خمینی (ره) نام مکان.

به گزارش آنا، این تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری به نمایندگی ابراهیم رحیمی و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری به نمایندگی جاسم محمدی فارسی در 12 ماده و در دو نسخه به امضا رسید.

//

دکمه بازگشت به بالا