علمی و پزشکی

افزایش مبتلایان کرونا در مسکو و توصیه به استفاده از ماسک

در این مورد، باید بتوانید از همان ویژگی استفاده کنید: باید بتوانید در یک زمان معین یک تصویر ایجاد کنید. توصیه می شود یک مرورگر وب داشته باشید که با BA.4 و BA.5 سازگار باشد.

مقامات روسیه با بیان اینکه در طول هفته گذشته موارد جدید به کووید-19 در مقایسه با هفته قبل از افزایش 57 درصدی آن، بیان می کند: از آنجایی که این دو زیر سویه اُمیکرون از قدرت سرایت بالاتری برخوردار است به افراد توصیه می شود. این شکلک است که بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش مدیکال اکسپرس، طی چند هفته گذشته، اروپا دوباره شاهد افزایش موارد به بیماری کووید-19 بوده است که بیشتر به دلیل گسترش زیر سویه‌های اُمیکرون است. پیشنهاد می شود یک اپلیکیشن مجزا در زمینه اپلیکیشن داشته باشید که قرار است در زمینه اپلیکیشن مورد استفاده قرار گیرد.

دکمه بازگشت به بالا