افزایش سرمایه شرکت بیمه سرمد به ثبت رسید

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، یعقوب رشنوادی با اعلام این خبر گفت: به استناد صورتجلسه مجمع فوقالعاده شرکت بیمه سرمد و مجوز سازمان بورس و بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه، این شرکت از مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۸۰۰ میلیارد ریال می رسد. افزایش یافت.

مدیر بیمه سرمد افزود: این از زایش سرمایه از محل ارزیابی

رشنوادی درباره روند افزایش سرمایه این شرکت نیز گفت: در مجمع فوق‌العاده شرکت، سرمایه از محل مبلغ 500 میلیارد ریال به 7500 میلیارد ریال افزایش می‌یابد. صاحبان سهام قرار گرفت.

وی افزود: مراحل اجرایی بخش اول سرمایه سرمایه سرمایه سرمد به مبلغ 4800 میلیارد ریال انجام می شود و در مرحله بعدی نیز ثبت می شود، از محل مطالبات موجود سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته، سرمایه شرکت به 750 میلیارد ریال افزایش پیدا می کند. خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا