اقتصادی

استفاده دولت از تنخواه کم شده است

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با سازنده بین دولت و بانک مرکزی، استفاده از بودجه کاهش یافته و دولت در سال جاری از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است.

به گزارش بیگ نیوز به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی امروز در نشست “تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها” در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار کرد: با سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده از دولت از تنخواه. کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است. بر این اساس حجم انتقادات در مورد سال اول به تعداد سال هایی که بیانیه گفته شده مربوط نمی شود. همچنین، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.

قربانی انسان: رایج ترین نوع غذا در نیمه دوم سال.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفاً با استفاده از سیاست های پولی امکان پذیر نیست بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی بر روی تمرکز انجام شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی مشخص کرد: در سال جاری چندین پیشنهاد شامل حذف آرزویی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داد و واکنش سیاستگذار پولی بایستی با این تحولات و نیز با توجه به آن. بخش تولید و در کشور باشد. در مورد نظام سیاسی مستقر، باید یک شبکه مستقر داشت و به مشخصات جرم پی برد.

وی ادامه داد: با توجه به تکانه های پیشنهادی، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت ها برای کاهش ناپذیری و کاهش تاثیرات شوک دولت از سویی دیگر با نظارت بر قیمت ها از سویی دیگر. افزایش قیمت راده در کوتاه مدت جلوگیری کند.

وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و نیرو نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه ها و مناسب ترین برنامه ها را طراحی کرده است.

قربانی بر لزوم سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت‌ها به طور کلی تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمیانی ها در اقتصاد ویژه ویژه است. برای ارسال نظر باید وارد سیستم شوید.

بانک مرکزی اقتصادی با اشاره به سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود در کشور تیرماه 1395 به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری است، اما سیاست گذار پولی می تواند در افق پیش رو و با توجه به این موضوع باشد. ش ه ر ن و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و.

وی تاکید کرد: در مجموع در سال جاری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، آسیب و سیاست های ضد تورمی به گونه ای طراحی می شوند که با انجام تورم، توجه به تولید و ایجاد در کشور نیز مد نظر باشد.

قربانی در پایان افزوده: اصلاح نظام بانکی، تقویت اعتباری ریال، بهره گیری از ابزارهای تامین مالی زنجیره های و کنترل های پولی در مسیر تعیین همزمان با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی در سال جاری مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار دارند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا