اقتصادی

از سهام بورسی می‌توان جای مهریه استفاده کرد؟

وکیل بورس اوراق بهادار گفت: سهام ، سود سهام ، امتیازات ، سهام و سود سهام قابل توقیف ، نگهداری و فروش برای مهریه و نفقه همسر و فرزندان است.

حمید اسدی در گفت وگو با بیگ نیوز ، با بیان اینکه سهام بخشی از اموال و دارایی ها است ، تصریح کرد: بنابراین می توان برای پرداخت بدهی های بدهکار توقیف کرد. بنابراین مهریه یکی از بدهی هایی است که مردان در زندگی بعد از ازدواج پیدا می کنند. مهریه از لحظه ازدواج به مرد بدهکار است و بخشی از بدهی مرد محسوب می شود. به همین دلیل ، همسر می تواند در هر زمان به ثبت نام مراجعه کند. ثبت در واحد شناسایی املاک سهام شخص را به عنوان دارایی ارائه می دهد و دادگاه دستور بازداشت و توقیف را به شرکت سپرده گذاری مرکزی صادر می کند.

وی ادامه داد: بنابراین قبل از هر چیز یک زن باید درخواست اجرای مهریه را در قوه مجریه ثبت کند ، زیرا قرارداد یک سند رسمی است و در دستگاه اجرایی در ارتباط با آن مقام اجرایی صادر می شود. دارایی بدهکار تعیین می شود و یکی از دارایی های قابل شناسایی سهام بدهکار است.

وکیل بازار سرمایه افزود: در این صورت دادگاه یا مجریه ثبت توقیف را به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می کند. با دریافت درخواست ، شرکت سهام بدهکار را مسدود می کند تا فرد نتواند سهام خود را بفروشد. پس از این حرکت ، شرکت سپرده گذاری شروع به اعمال مهریه و فروش سهام می کند. اگر بدهکار قبل از فروش سهام مهریه خود را در جای دیگری تهیه کند ، شرکت سپرده گذاری سهام را نمی فروشد و سهام مورد شکایت قرار می گیرد ، اما اگر شخص نتواند مهریه دیگری را بدهد ، دستور سپرده ارسال می شود و واسطه سهام را می فروشد و نقد می کند. و سپس به حساب طلبکار منتقل می شود.

چگونه یک زن می تواند بفهمد که سهامدار است؟ وی پاسخ داد: همسر از اداره اجرایی می خواهد ملک را ثبت کند و اداره اجرایی نامه ای به شرکت سپرده گذاری می فرستد تا اموال شخص را بررسی کند. شرکت پس انداز را بر اساس کد ملی شخص بررسی کرده و اموال شخص را اعلام کنید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا