احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد

به گزارش شفاف، مفاد مالیاتی قانون جهش تولید مسکن (مصوب 17 مرداد 1400 مجلس شورای اسلامی) توسط داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. در تبصره 3 این ابلاغیه آمده است: صندوق ملی مسکن با وظیفه تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به منظور ایجاد هم افزایی و تقویت ظرفیت تشکیل می شود. و تخصیص بهینه منابع مالی. .

منابع این صندوق از محل منابع تخصیص زمین موضوع این قانون و منابع وصول شده مربوط به اجاره سال 99، مالیات مربوط به زمین، مسکن، املاک و ساختمان، منابع تامین شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از درآمدها، ردیف‌های اعتباری اصلی و فرعی مسکن آنلاین، اقساط بازپرداخت صندوق پس‌انداز مسکن یکم هر ساله، کمک‌های خیریه و سایر منابع پیش‌بینی شده در اساسنامه صندوق تامین و مورد استفاده صندوق قرار می‌گیرد. اعم از سود یارانه، تخفیف در هزینه های صدور و تمدید پروانه ساختمان، گواهی پایان کار، هزینه های تامین و نقل و انتقال، زیرساخت ها و مشارکت در ایجاد تسهیلات، خدمات ساختمانی و کاربری های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، سبز، فرهنگی). توسعه شهری و شهری) مطابق با الگوی ایجاد شده است n برای طراحی پروژه های مسکن موضوع این قانون مصوب شورای عالی مسکن. اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و شعبه دیگری در تهران و شهرستان ها ندارد. اعضای صندوق شامل هیئت امنا و هیئت مدیره می باشد.

طبق تبصره 8 ماده 3 در سال 1400 بیش از مبالغ پایه مالیاتی مربوط به زمین، مسکن، املاک و ساختمان در بودجه سال 1400 کل کشور و از سال 1401 کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق

در ماده ۴ مقررات مالیاتی آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند هر ساله حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را با نرخ سود تعیین شده توسط پولی و مالی به بخش مسکن اختصاص دهند. هیأت اعتبار همانطور که در سال اول اجرای قانون حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (3.600.000.000.000.000.000.000.000.000) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون و برای سالهای آتی حداقل منابع این قانون کمتر نباشد. گفتنی است تسهیلات با درصد بالا متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش می یابد.

تبصره 1 ماده 4: بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی به استثنای بانک مسکن از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2 : بند 4 : تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح ها و برنامه های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود . در مورد ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت سهم منابع صندوق مسکن ملی با بانک عامل محاسبه و تصویب می شود. بر اساس نرخ بهره توسط هیئت پول و اعتبار.

تبصره 3 بند 4- تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از مهلت مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. کل دوره مشارکت و فروش اقساطی بیست سال می باشد. در صورتی که افزایش طول مدت ساخت ناشی از سهل انگاری سازنده باشد، سود مدت مشارکت مدت تمدید شده با تایید وزارت راه و شهرسازی به عهده سازنده می باشد.

تبصره 4 بند 4: بانک ها و مؤسسات اعتباری مجازند در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به صدور وام مسکن موضوع بند (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و تأمین مسکن اقدام کنند. در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده.

در تبصره 5 سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم رعایت موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی مالیاتی معادل بیست درصد (20%) تعهدات انجام نشده بانکها و اعتبار جمع آوری شده موسسات و به خزانه داری کل کشور سپرده شود. Slow این مبلغ به عنوان 100% (100%) تخصیص و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.

تبصره 1 ماده 5 ـ واگذاری اراضی بخش دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1386. 14 اسفند 1396 انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به واحدهای سرمایه گذاری نهایی و اجاره ملک توسط شرکت های سرمایه گذاری معاف از مالیات می باشد.

ماده 10- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و شرکت‌هایی که 100 درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، موظفند در چهارچوب محل موضوع، زمین در اختیار را به‌طور رایگان واگذار و تحویل دهند. (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و تأمین مسکن (به استثنای موارد تبصره (2) بند (9) این قانون، ظرف مدت دو ماه از تاریخ شروع این قانون. قانون به درخواست وزارت راه و شهرسازی. دفاتر اسناد املاک مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از اعلام این وزارتخانه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت به نام دولت اقدام نمایند.

ماده 17- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات آماده سازی، منظر، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن را برای کلیه طرح های حمایتی مسکن معادل ده میلیون (10.000.000) ریال به ازای هر واحد مسکونی محاسبه کند.

دکمه بازگشت به بالا