استان ها

آغاز آواربرداری ابر ویلای لاکچری جاده چالوس

به لوگر بیگ نیوز از البرز; حسین فاضلی هریکندی در گفت‌وگوید در فیسی در فیست کے کے ہے ویلای کرج در حریم کرج کرج که به «ابر فیلای لاکشری» جاده کالوس اونگا شد.

وی افزود: در چهاردهمین سال گذشته اقداماتی برای رفع دفن و تخریب یک کارخانه کشاورزی انجام شد که منجر به جرایم و تخلفات مختلفی از جمله خلع ید از بستر و حریم رودخانه، تجاوز به حریم شبکه انتقال برق شد. ، واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری در اجرا مجاز نبود قوانین و مقررات مربوط از جمله اجرای رای قطعی سومین دادگاه تجدیدنظر استان البرز آغاز شد اما با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه برای تخریب به نحوی که امکان استفاده مجدد از مصالح برای مالکین وجود داشته باشد، همچنین بسته به موقعیت و شیب زمین و از آنجایی که ساختمان ساختمان مجاز نبوده و احتمال آلودگی وجود دارد. رودخانه برای جلوگیری از این موضوع وجود داشت، تخریب بدون استفاده از ماشین ابزار انجام شد.

هزینه ها

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه نوع سازه و مصالح به کار رفته در این ویلا مصالح گران قیمت بوده و حتی در برابر زلزله نیز بسیار مقاوم است که باعث تخریب خودرو شده است، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم همکاری داوطلبانه مالک ویلا، مالک ویلا با هزینه شرکت در منطقه استان تخریب شد.

آلة تاخير در آواربعدرة و ورود دادگستري كل استان البرز

و مرحله بعد از رفع تخریب را عدم نیاز به پرداخت هزینه های مالی دانست و ادامه داد: در اجرای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 مجازات اسلامی به این موضوع رسیدگی و تعیین شد. طبق قانون، وسایلی که در عنوان وسایل وارد شده به خودرو در صورت تبدیل و دفع غیرمجاز زمین غیرمجاز مصادره می‌شود تا هزینه‌های انجام شده از این محل جمع‌آوری شود و همچنین نخاله‌بعدرة تحمیل شود.

بالاترین مقام قضایی در استان البرز با رد برخی اخبار مبنی بر مسدود شدن مسیر تردد بنده روستایی اظهار داشت: بر اساس اطلاعیه شرکت اب بروکهای استان البرز لیکتا روگی در مدر کھوندن در کندی واسیل نهدین است.

وی در پی این متذکر شد: با تصویک‌های فیسی دادستان مرکس استان و همچنین عیزی جدی کل دادچستری استان و دبیر کیمیت فیرستی ازادسازی بستر رمینی کرج، شرکت ابرگوزای استان کرد کے اواربدریه با پیکری نهر و ب سابریک احالی روستان از روزی کوگا و به جما. تنزف نھاله های تستکرینی کرد.

46

دکمه بازگشت به بالا