آخرین وضعیت کرونا در خراسان رضوی

بیگ نیوز/ خراسان رضوی کمیته و اطلاع رسانی قرارگاه رسانه مدیریت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به آخرین پزشکان در استان گفت: در حال حاضر 322 بیمار مبتلا به بیماری در بیمارستان های خراسان رضوی بستری هستند.

دکتر محمد محمدان در گفتوگو با بیگ نیوز اظهار کرد: از مجموع بستری شدن بیماران مبتلا به بیمارستان در بیمارستان های خراسان 88 نفر از آنها و در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان ها تحت درمان و مراقبت قرار دارند.

و اگر مشکلی با آن دارید، می توانید حداکثر بهره را از آن ببرید و اگر بخواهید از شر آن خلاص شوید.

برگرفته از: ف نفف.. .ککک اگر می خواهید شروع کنید، ناامید نخواهید شد.

کمیته رسانه و اطلاع رسانی قرارگاه مدیریت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در طی یک روز گذشته 99 بیمار جدید به بیمارستان های بیمارستانی در بیمارستان های خراسان رضوی بستری شدند که تعداد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از این تعداد 87 نفر بودند.

وی عنوان کرد: همچنین در یک روز گذشته 519 بیمار مبتلا یا مشکوک به صورت سرپایی به مراکز خدمات جامع سلامت منتخب و مراکز اورژانس بیمارستان ها به صورت سرپایی مراجعه می کنند و خدمات دریافت می کنند.

رئیس کمیته و اطلاع رسانی قرارگاه مدیریت گزارش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: دستورالعمل های بهداشتی، استفاده از ماسک، از حضور در دورهمی ها و تکمیل واکسیناسیون از مهم ترین راهکارهایی که از منطبق بر میرود جلوگیری می کند.

انتهای پییم

دکمه بازگشت به بالا